Trafikantene og myndighetene har et delt ansvar for trafikksikkerheten.

Vei, trafikant, kjøretøy
Hovedgrepene i trafikksikkerhetsarbeidet er tiltak overfor trafikanter og innen vei- og trafikksystemet. Myndighetene arbeider også med trafikksikkerhet på kjøretøysiden, innen arealplanlegging og for å fremme bruk av de sikreste transportformene.

Innsatsen for å øke trafikksikkerheten gjøres blant annet ved å bygge sikkerhet inn i nye og eksisterende infrastrukturanlegg, utforme et transportsystem som påvirker trafikantene til riktig atferd, beskytter dem mot de alvorligste konsekvensene av feilhandlinger og styrke innsatsen rettet mot transportører og kjøretøy.