Myndighetene har gitt grunnskolen et ansvar for å redusere risikoen for skadde barn i trafikken. Skolen har altså et ansvar for å gi trafikkopplæring.

Kompetansemålene i grunnskolen er tydelige på at elevene skal:

  • Kunne følge trafikkreglene når de går og sykler.
  • Kunne praktisere trygg bruk av sykkel som fremkomstmiddel.

Konkurranse for barna

Kompetansemålene i grunnskolen skal sikre barnas sykkelferdigheter og kunnskaper om trafikk.

Det er barn i alderen 10 til 13 år som blir invitert til å delta i opplæring og praktisk konkurranse.

NAF Sykkelopplæring er gratis

Opplæringen fra NAF hjelper skolene til å nå kompetansemålene. Som en motivasjon og bonus for å delta i opplæringen er det lagt inn mulighet for å vinne en stor opplevelse. Vinnerne av landsfinalen premieres med deltakelse på den internasjonale finalen som er en årlig hendelse i en Europeisk storby. I 2016 reiser vinnerne til Praha.

Flere barn skal sykle til skolen

NAF har et klart mål om at vi ønsker at mange flere barn skal sykle til skolen i stedet for å bli kjørt i bil av mor eller far. Det er da viktig at de skjønner trafikkregler og kan beherske sykkelen slik at de er trygge på skoleveien.

Det er 180 000 barn i målgruppen som trenger kunnskap om trafikk, her må alle gode krefter gå sammen slik at vi kan få flest mulige barn til å delta.

Hvordan bli med?

NAF inviterer skolene til å delta, og det er opp til den enkelte skole å sette av ressurser til denne viktige opplæringen. Bli med NAF i den felles dugnaden for trafikksikkerhet, påvirk din skole til å delta.

Sjekk med din lokalavdeling om de arrangerer sykkelkonkurranse i ditt distrikt!