Barn har ikke de samme forutsetninger som voksne i trafikken. Bortsett fra at de er lavere og derfor har dårligere oversikt, har de ennå ikke utviklet evnen til å vurdere avstand. Når man ikke kan vurdere avstand, kan man heller ikke vurdere hastighet – faktisk ikke en gang vite hvilken vei en bil eller sykkel kjører.

Feilvurderer både fart og retning
Avstand vurderer vi ut fra vinkelen vi får i trekanten mellom våre to øyne og målet. Jo lenger unna gjenstanden befinner seg, jo spissere blir vinkelen. Hjernen trenger tid til å lære seg dette ”regnestykket”. Denne evnen er først utviklet omkring 10-12 årsalderen. Før den tid har barna liten forutsetning for å forstå hvor raskt for eksempel en bil nærmer seg.

Mangler kunnskap
I tillegg mangler barn kunnskap om trafikkregler og erfaring i trafikken. Dette tilsier at voksne må ta ansvar for barnas sikkerhet i trafikken. Et barn i trafikken bør registreres som et ”fareskilt”.