Først og fremt; vis hensyn! Det er lov å bruke små elektriske fremkomstmidler som sparkesykkel, hoverboard og segway på fortau og gangvei, men du må ta hensyn til de som går og avpasse farten etter dem. 

Elsparkesykkel er årets nyhet i Norge. Både privatfolk kjøper dem og ikke minst har det dukket opp flere utleieordninger. Elsparkesyklene har høyere fart på fortauet enn det vi er vant med fra syklistene. Kombinasjonen av gøy og manglende kompetanse, kombinert med dårligere bremser og styreegenskaper enn på sykkel gjør at risikoen for påkjørsler øker.

Defineres som sykkel

Små elektriske kjøretøy defineres som sykkel etter kjøretøyforskriften.

Kjøretøyforskriften § 2-5, nr 12, siste ledd: Som sykkel regnes også elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person (føreren). Innretningen må ha egenvekt ikke over 70 kg (inklusive batteri), bredde ikke over 85 cm, lengde ikke over 120 cm og konstruktiv hastighet ikke over 20 km/t. Kjøretøy uten selvbalanserende teknologi tillates ikke å ha sitteinnretning. Kjøretøy som nevnt i dette ledd anses ikke som motorvogn etter vegtrafikkloven § 2.

 

Elsparkesykkel_app.jpg

Det er ingen plikt til å bruke hjelm når du kjører elektrisk sparkesykkel, men NAF oppfordrer alle til å bruke hjelm – uansett hvor lang turen er.

 

At små elektriske kjøretøy defineres som sykkel betyr at de har de samme trafikkreglene. Det betyr at det er lov å bruke dem på fortau, i gang- og sykkelvei og i kjørebanen.

På fortau og i gangfelt er det noen begrensninger for bruk av sparkesykkel når det er så mange gående at det er vanskelig å bruke sparkesykkelen uten at det er til sjenanse for de som går. Det kan ofte være tilfellet på de mest trafikkerte stedene i byen. I så fall må du trille sparkesykkelen i stedet. Ved bruk på fortau og i gangfelt er du også forpliktet til å avpasse farten til de gående. Da må du helt ned i gangfart. det vil si mellom 5-7 km, når du passerer gående.

Trafikkreglene for elsparkesyklister er akkurat de samme som for syklister, men dette bør du huske på.

Ikke glem vikeplikten

I likhet med syklende, har brukere av små elektriske kjøretøy vikeplikt for biler i fotgjengerfelt. Det betyr at når du bruker elektrisk sparkesykkel må du stanse og vente til det er klar bane eller til bilene stopper før du kan krysse gangfeltet. Dersom du går av sparkesykkelen for å krysse gående mens du triller sparkesykkelen, har bilene vikeplikt for deg. 

 

Elsparkesykkel_ødelagt.jpg

Husk at de elektriske sparkesyklene er allemannseie, og at du leier sykkelen. Parker sparkesykkelen på et trygt sted når du er ferdig med den. Meld gjerne i fra om du ser en ødelagt sykkel.

 

Plasser elsparkesykkelen trygt

Trafikkreglene regulerer parkering av elektrisk sparkesykkel. Reglene sier at du kan parkere på gang- og sykkelveg, fortau eller gågate så lenge sparkesykkelen ikke er til unødig hinder eller ulempe.

Dette er de samme reglene som for sykkel. Her gjelder det å bruke sunn fornuft. Hvis du setter den fra deg på fortauet så anbefaler vi at du setter den langs med veggen i stedet for at den stikker ut på fortauet til hinder for de som går forbi.

Bruk hjelm når kjører

Det er ingen plikt til å bruke hjelm når du kjører elektrisk sparkesykkel, men NAF oppfordrer alle til å bruke hjelm, enten du bruker elektrisk sparkesykkel, eller sykkel. Hjelm reduserer risikoen for hodeskader betraktelig.

Les vår siste test av sykkelhjelmer for voksne.

Ulovlig å fyllekjøre med elsparkesykkel

Det er ingen promillegrense for bruk av elektrisk sparkesykkel. I likhet med sykkel og elsykkel, er elsparkesykkel og andre små elektriske kjøretøy ikke omfattet av vegtrafikklovens § 22 som setter en grense på 0.2 promille for bruk av motorisert kjøretøy.

Det er imidlertid verdt å merke seg at elsparkesykkel, sykkel og elsykkel er omfattet av vegtrafikklovens § 21 som slår fast at det ikke er lov å føre et kjøretøy når du er i en slik tilstand at du ikke er skikket til å bruke kjøretøyet på en trygg måte. Det er altså ikke fritt frem for å blande alkohol eller andre rusmidler med elsparkesykkel. Er du så beruset at du ikke har kontroll på sparkesykkelen, må du trille den hjem dersom du vil holde deg på rett siden av loven.  

Husk at trafikkreglene gjelder for alle, også for de som bruker elektrisk sparkesykkel.

Blir sykkelen din stjålet, dekker forsikring fra NAF MOV tilsvarende ny!

Bestill sykkelforsikring i dag!