Hvem har vikeplikt for hvem når jeg skal krysse veien?
(I kryss uten trafikklys.)

  • Hvis du ferdes i veibanen og i sykkelfeltet, har du vikeplikt for fotgjengere i kryssende gangfelt.
  • Hvis du krysser et gangfelt kjørende, har du vikeplikt for kryssende trafikk av biler, sykler og elsparkesykler.
  • Hvis du krysser et gangfelt gående, har kryssende trafikk av biler, sykler og elsparkesykler vikeplikt for deg.

Husk at du aldri har rett til å svinge ut i veien foran kryssende biltrafikk, selv om du kjører i gangfeltet. Du har vikeplikt for kryssende trafikk når du kjører elsparkesykkelen over gangfeltet.

Kan jeg bruke elsparkesykkelen på fortauet?

  • Ja, du har lov å bruke elsparkesykkel på fortauet. Men du må ta hensyn til gående og holde lav fart. Du må helt ned i gangfart på 5-7 kilometer i timen når du passerer gående.
  • Hvis det er tett trafikk av gående, så har du ikke lov å bruke elsparkesykkelen på fortau eller i gangfelt.

Vi anbefaler alle å bruke elsparkesykkelen i sykkelfeltet fremfor fortauet dersom det er mulig.

Har jeg vikeplikt når jeg kjører ut i veien fra gang- og sykkelvei?

  • Hvis du ferdes på fortau eller gang- og sykkelvei, og skal ut i kjørebanen, har du vikeplikt for trafikken som er i kjørebanen.

Skal jeg stoppe for rødt lys?

  • Ferdes du i veibanen, så skal du stoppe for rødt lys på samme måte som biler og sykler.

Er det aldersgrense for elsparkesyklene?

  • Nei, det er ingen aldersgrense for bruk av elsparkesykkel, men flere av utleiefirmaene har innført 18-årsgrense for leie av sparkesyklene.

Dette kan leverandørene av sparkesyklene gjøre uavhengig av lovreglene. Det er en avtalemessig begrensning for å få lov til å leie dem.

Er det påbudt å bruke hjelm?

  • Nei, det er ikke påbudt med hjelm, men NAF anbefaler alle å bruke hjelm for å beskytte seg mot hodeskader.

Kan det være to på en elektrisk sparkesykkel?

Nei, elsparkesykkel defineres som “elektrisk drevet kjøretøy for transport av én person (føreren)” i kjøretøyforskriften og i Forskrift om krav til sykkel.

Vi tolker dette som at det kun er lov med én person per elektrisk sparkesykkel.

Blir sykkelen din stjålet, dekker forsikring fra NAF MOV tilsvarende ny!

Bestill sykkelforsikring i dag!