Refleks er like viktig uansett alder og ofte tror gående at bilisten ser dem fordi de selv ser bilen, men slik er det ikke.

Vi må alle opptre ansvarlig i trafikken, og da er det viktig å hjelpe andre trafikanter ved selv å vises i mørket. Også der hvor det er gatebelysning, bør du gå med refleks for å synes best mulig.

Mange foreldre husker på at barna skal ha refleks, men glemmer ofte seg selv.

Våre refleksråd

  • Den beste synligheten får du ved å bruke refleksvest.
  • Andre typer refleks bør henge i knehøyde.
  • Jo flere vinkler refleksen synes fra, jo bedre.
  • Skal du kjøpe vest, bånd eller brikke burde du se etter CE-standard EN13356 eller EN1150. Det garanterer en minimumsstandard for refleksjon.
  • Har du en veske, sekk eller jakke du bruker hver dag – la refleksen alltid være på.

Det finnes også mange fine plagg som både er moteriktige, og har innsydd refleks i designet – man kan til og med kjøpe garn som er refleks.

Hvordan bli mest mulig synlig?

Refleksbrikker bør henge i knehøyde for at den skal fange opp mest mulig lys fra billyktene når du er ute og går.

Husk at du bør synes både bakfra og forfra og den beste synligheten får du ved å bruke refleksvest.

Refleks_3.jpg

En bilist som kjører med nærlys i 50-sonen, har bare to sekunder på å avverge en ulykke når sjåføren oppdager en fotgjenger uten refleks. Med refleks ville sjåføren oppdaget den gående på 150 meters avstand og hatt 10 sekunder til rådighet.

§ 3: Grunnregler for trafikk

Det er klare regler for hvordan både bilister, fotgjengere og syklister skal opptre for å unngå farlige situasjoner i trafikken.

Dette står i vegtrafikkloven:

“Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.”

Dette betyr at de myke trafikantene må gjøre seg synlige, og de som kjører må tilpasse farta til den begrensede sikten.

Alle kjenner vi til farlige veistrekninger.

Slik jobber vi for tryggere veier!

 

Gjør deg synlig

Konflikter med alvorlige følger oppstår svært ofte fordi den sterke ikke har sett den svake. Gi derfor bilføreren en sjanse til å se deg. Bruk refleks i mørket og vær bevisst på hvor du går i forhold til kjørebanen.  

Dersom det ikke er et separat gang/sykkelfelt bør du i utgangspunktet gå på veiens venstre side slik at du ikke får biltrafikken i ryggen. Vær varsom når du krysser vegen også i gangfeltet; det hjelper lite å ha retten på sin side om det går galt. 

Syklister bør der det er mulig nytte seg av gang/sykkelveier. Primært for deres egen sikkerhet. Syklistene skal også bruke lys i mørket. Dersom det må sykles i den ordinære veibane skal syklistene holde seg på høyre side.

Bruk refleks

Få refleksen opp fra skuffen og på kroppen  – det er en billig livsforsikring.