Høstmørket har senket seg og da er det viktig å bruke refleks når du skal ut å gå og sykle.

Vi må alle opptre ansvarlig i trafikken, og da er det viktig å hjelpe andre trafikanter ved selv å vises i mørket. Også der hvor det er gatebelysning, bør du gå med refleks for å synes best mulig.

Hvordan bli mest mulig synlig?

Refleksen bør henge i knehøyde for at den skal fange opp mest mulig lys fra billyktene når du er ute og går. Har fotgjengerene refleks på begge sider blir du også mer synlig. Den beste synligheten får du ved å bruke refleksvest. 

Trafikant innbefatter syklister og fotgjengere

Med trafikant så inkluderer vi også syklister og fotgjengere. Vi er en pådriver for å gjøre veiene sikrere for alle grupper trafikanter. Den ideelle veien har gang og sykkelstier adskilt fra den motoriserte trafikk. I praksis så er det ikke slik og vi må derfor lære å leve med hverandre som gode naboer og venner. Alle har vi et regelverk å forholde oss til. Gjør vi det og i tillegg tar hensyn til hverandre så har vi kommet langt.  

Gi bilføreren en sjanse til å se deg

Konflikter med alvorlige følger oppstår svært ofte fordi den sterke ikke har sett den svake. Gi derfor bilføreren en sjanse til å se deg. Bruk refleks i mørket og vær bevisst på hvor du går i forhold til kjørebanen.  Dersom det ikke er et separat gang/sykkelfelt bør du i utgangspunktet gå på veiens venstre side slik at du ikke får biltrafikken i ryggen. Vær varsom når du krysser vegen også i gangfeltet; det hjelper lite å ha retten på sin side om det går galt. 

Syklister bør der det er mulig nytte seg av gang/sykkelveier. Primært for deres egen sikkerhet. Syklistene skal også bruke lys i mørket. Dersom det må sykles i den ordinære veibane skal syklistene holde seg på høyre side.

Vær samarbeidsvillig. Det hjelper lite i trafikken å ”stå på krava”; det blir ingen vinnere dersom uhellet skjer!

På Statistisk sentralbyrå sitt nettsted kan du plukke ut hvilke trafikantgruppe du ønsker å se ulykkesstatistikk på.