Debatten om hva føreren har lov til og ikke lov til med mobiltelefon i bilen har pågått i flere år. Nå har det munnet ut i regler som er ganske enkle å forholde seg til:

Ingen land i Europa, unntatt Sverige, tillater at føreren bruker mobil på noe vis, med mindre den er koblet til håndfri betjening.

Det utelukker dermed alt annet enn tale. Hendene på rattet, med andre ord.

I Norge er reglene skjerpet fra mai 2013, og det er bare tillatt å røre telefonen for å starte og avslutte en samtale. I tillegg må telefonen stå i en holder

 ...men, hva er håndfritt utstyr?

Hva det håndfrie utstyret skal bestå av, er imidlertid noe som vil bli gjenstand for skjønn i de fleste land. Noen steder vil man akseptere en vanlig ørepropp med mikrofon, med en telefon som ligger løst i bilen.

Andre tolker reglene slik at håndfri betjening betyr at telefonen står i en holder på dashbordet, med separat mikrofon og høyttaler slik at føreren ikke trenger noen propp i øret.

Strengt og spesifikt i Spania

I Spania er reglene strenge, og sammen med Norge har Spania blant de strengeste reaksjonene. Blir du tatt med mobil i hånden mens du kjører, er gebyret på hele 200 Euro. I Spania vil dessuten politiet se nærmere på selve håndfriutstyret. Det skal nemlig være et komplett håndfriopplegg uten behov for propper med blåtann eller headset eller ørepropper av annen type.

Sverige debatterer fortsatt forbud

I Sverige raser fortsatt debatten om håndfri og mobil i bil. Politikerne i Riksdagen har til og med debattert om det skal innføres et generelt forbud mot bruk av elektroniske informasjonsinnretninger for føreren. Dette vil blant annet gjøre at føreren må holde seg unna navigasjonsanlegg, underholdningsanlegg og musikk og selvsagt mobil.

Men så langt har ikke svenske myndigheter klart å konkludere. Dermed er bruk av mobil uten håndfri fortsatt tillatt i Sverige.

Bruk komplett håndfrittutstyr

NAF anbefaler bruk av et komplett håndfriutstyr i bilen. De aller fleste nyere biler leveres med en eller annen mulighet for håndfri. Skal du kjøpe ny bil, bør du prioritere dette på listen av ekstrautstyr.

Har du bil uten innebygget mobiltilkobling, bør du investere i skikkelig ettermonterbart utstyr. Det finnes en mengde gode løsninger på markedet. Tilkoblingen skjer via blåtann, og den «husker» flere telefoner. Du kan bruke stemmen for å betjene enheten, og høyttaler og mikrofon sitter der de fungerer best, nemlig rett foran ansiktet ditt.