Jeg ser godt, tenker du, mens du retter på lesebrillene. Du har jo kjørt bil i årevis uten skader, og er dessuten hensynsfull. Men har du da tenkt på at lesebriller er et klart tegn på at noe er i ferd med å skje med kroppen din? At kjøremåten du har brukt med hell i mange år, kanskje bør endres for at du skal kunne kjøre like trygt fremover?

Risikoen øker, nattsynet svekkes

Risikoen for å skades og drepes i trafikken øker faktisk for de bilistene som er på vei inn i 60-åra. Du bør blant annet tenke på at du har mistet rundt halvparten av din evne til å se i mørket siden du var i 20-årene.

Dette er kravene til syn når du kjører

Forskrift om førerkort i Norge sier at synsstyrken må være minst 0,5 når begge øyne undersøkes samtidig. Dersom optisk korreksjon er nødvendig for å oppnå denne synsstyrken, plikter føreren å bruke slik korreksjon under kjøring.

Det vil si at kravet for å ha lov til å kjøre vanlig bil i Norge, er at du skal kunne lese et bilskilt på minimum 20 meters avstand.

Holder du NAFs tresekundersregel i 40 km/t og kan lese skiltet på bilen foran, har du godt nok syn. Klarer du ikke å lese bilskiltet før du er ca. 30 meter unna, anbefaler vi å bruke kjørebriller.

Den mest kompliserte muskelen

Øyet er kroppens mest kompliserte muskel, den svekkes med årene noe som gjør at øyet bruker lengre tid for å skifte fra lys til mørke og motsatt. Sidesynet innsnevres også.

Statistikken er rimelig tydelig på dette problemet Det er seniorbilister som kjører på seniorene i gangfeltet. Faktisk er så mange som halvparten av de som er påkjørt blitt påkjørt av en bilist i samme aldersgruppe.

Tenk deg at du som 25 åring bruker ett sekund på å omstille synet ditt fra lys til mørke og du kjører i 80 km/t. Du har da kjørt 22 meter uten å se tydelig nok. Hva når du er 70 år og bruker tre eller fire sekunder på samme øvelsen, det blir 66 / 88 meter uten å se tydelig.

Jeg kan jo lese avisen uten briller...

Det er så lett å glemme at årene går og man blir eldre, man er jo fortsatt 25 år inne i hodet, og man merker ikke at synet er svekket. Derfor er det veldig viktig og sjekke synskvaliteten med jevne mellomrom. Det at man kan lese avisen uten briller i en alder av noen og sytti betyr med andre ord ikke at man har et godt funksjonerende syn.

Høstmørket kan være livsfarlig

Høstmørket med svarte og regnvåte veier, sjåfør med dårlig syn og fotgjenger uten refleks er livsfarlig. Svekket syn i kombinasjon med høstmørket kan skape farlige trafikksituasjoner.

480 000 kvinnelige og mannlige bilister oppgir at de aldri har sjekket synet.

Av de som kjører bil har nærmere en kvart million bilførere opplevd farlige situasjoner som sjåfør på grunn av synet. Likevel mener over 90 prosent av førerne at de ser godt nok. 

NAF håper flere sjekker synet sitt, slik at man unngår enda flere ulykker. Selv om førerkortet ditt ikke krever bruk av briller eller linser, har du som bilist ansvar for at du til enhver tid tilfredsstiller minstekravet.

Hva bør jeg gjøre?

  • Tilpass farten. Når alderen øker og nattsynet reduseres må du kjøre saktere i mørket for å kjøre like trygt som før.
  • Sjekk synet jevnlig. Bruker du progressive briller, gi optiker informasjon om at du ønsker briller tilpasset bilkjøring.
  • Ha klar og rent frontrute. Både slitasje og smuss reduserer sikten. NAF anbefaler at frontruten blir faglig kontrollert ca. hver 80 000 km.
  • Ha gode vindusviskere, bytt de slitte.
  • Ha riktig justerte lys.
  • Bytter du bil, velg bil med moderne lyssystemer og automatisk nødbrems. Det redder liv.

NAF holder kurs for seniorer

NAF arrangerer kurs for seniorer over hele landet. Her ser vi blant annet nøye på hva som skjer med synet. Vi går grundig inn på hvilke problemer man kan møte med svekket syn, men det legges også stor vekt på hva som kan gjøres for å gi seniorene en tryggere mobilitet så lenge som mulig. Råd og tips for å lette hverdagen for seniorer er en viktig del av kurset.

Benytt deg av muligheten til å delta på NAF Seniorkurs! Vi tilbyr også muligheter for støtte av en trafikklærer og kurset Trygg på Glatta.

For å finne ut om ditt lokallag arrangerer seniorkurs, sjekk ut lokallagets egne nettsider. NAF lokalt finner du her.