Rundt skolene hersker det gjerne kaos av biler, busser, foreldre og barn. Mange av de aller minste får naturlig nok skyss, men når kan barna begynne å sykle til skolen på egenhånd?

Mange skoler har satt aldersgrense på sykling til skolen, og opplyser at de føler ansvar for barna også på vei til og fra skolen. 

Tren sykling med barna!

NAF mener at trening sammen med foreldrene er det viktigste før man sykler på egenhånd til skolen. Noen elever kan sykle på egenhånd allerede tidlig i barneskolen hvis skoleveien er trygg og avskjermet nok. Men sykling på og ved trafikkert vei bør ikke skje før barnet er mellom femte og syvende klasse.

Forberedt for førerkortet

Barna bør uansett sykle mye sammen med foreldre før de slippes ut på veiene alene. Ved å starte tidlig er det lettere å skape gode holdninger, god trafikkultur og forståelse for konsekvensene av egne handlinger. God trafikkopplæring og god sykkelerfaring gjør dessuten at barna er bedre forberedt i trafikken den dagen de skal ta førerkortet.

Bruk helger og ettermiddager på å sykle skoleveien, inklusive alle omveier og alternativer til trening og venner. 

NAF Sikker på sykkel

Hvert år arrangerer NAF sikker på sykkel, for alle elever mellom 10 og 12 år. Alle skolene i landet oppfordres til å melde seg på. Det avholdes lokale prøver på skolene, distriktsfinaler og deretter landsfinale. De to beste guttene og de to beste jentene fra landsfinalen kommer videre til Europafinalen som i år er i Albania.
Barna måtte gjennom tolv tekniske øvelser, i tillegg til teoriprøve.