Når barna skal ta lappen dukker det opp mange spørsmål. Du som far eller mor tok kanskje førerkortet for noen år siden og lurer på hvordan man skal gå fram etter dagens regler. Her er NAF sine tips!

Hvorfor burde man øvelseskjøre?

Grunnen er enkel, jo mer en trener jo flinkere blir en.Øvelseskjøring er viktig for at poden skal komme til et nivå hvor vedkommende kan kjøre selvstendig og behagelig i trafikken. Når dette nivået er nådd, er mengdetrening viktig. Det er mengdetreningen som gir erfaring og som gjør at din datter eller sønn har lavere risiko for ulykker den dagen de får førerkort.

Lavere risiko for ulykker

Forskning viser en tydelig sammenheng mellom hvor mange timer eller kilometer man kjører før førerprøven, og risikoen for trafikkulykker i etterkant. Statens vegvesen anbefaler 140 timer. Undersøkelser fra England, viser at omfattende og riktig mengdetrening kan gi en reduksjon i risiko for ulykker det første året med opptil 80 prosent.

To eksempler på mengdetrening:

 1. Per begynner opplæringa et halvt år før han kan kjøre opp. Etter fem måneder er han blitt flink, kjører selvstendig og tar førerprøven. Så kjører han bil alene i et år sammen med kompiser, til og fra fest, med musikk, venner og alt som er moro. Dette gir høy risiko første året alene.

 2. Pål derimot starter når han er 16. Etter fem måneder er han blitt flink, kjører selvstendig, men kan ikke ta førerprøven. I halvannet år må han kjøre med en ledsager over 25 år. Fordi han er flink og kjører behagelig er det mange som tør å være ledsagere, så han får kjørt 350 mil før han tar førerprøven som 18-åring. Rutinene han har opparbeidet seg nå tåler mye mer forstyrrelser og fristelser før disse rutinene svikter. Dette gir vesentlig lavere risiko.

Hva trengs for å kunne øvelseskjøre?

For at ditt barn skal kunne øvelseskjøre bil, så må han eller hun ha gjennomført trafikalt grunnkurs. Dette er et obligatorisk kurs hvor man får en grunnleggende forståelse av hva det innebærer å være fører av en bil. Kurset varer i 17 timer og det kan tas på godkjente trafikkskoler eller i ungdomsskolen. Man kan starte på kurset etter at man har fylt 15 år, men det kan også påbegynnes før hvis det blir gjennomført på skolen i 10. klasse. 

Etter at det trafikale grunnkurset er gjennomført, stilles det imidlertid flere krav som må oppfylles før man kan starte øvelseskjøringen. Disse kravene er:

 • Den som skal øvelseskjøre må ha fylt 16 år
 • Man må ha med bevis for fullført trafikalt grunnkurs og legitimasjon, eller førerkort i en annen klasse.
 • Ledsageren må ha fylt 25 år
 • Ledsageren må ha hatt førerkort for bil sammenhengende i de siste fem årene
 • Ledsagere kan ikke ta betalt
 • Bilen må være merket med en godt synlig rød L på en hvit bakgrunn
 • Bilen må ha ekstra speil til bruk for ledsageren.
 • Øvelseskjøring er kun tillatt i Norge

Hva med forsikringen?

Det er viktig å undersøke hva som er dekket av forsikringen når man øvelseskjører. Forsikringsvilkårene varierer mye. Ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.

Hvem har ansvar ved en ulykke?

Ledsager regnes alltid som fører av bilen, unntatt under førerprøven. Derfor regnes ledsager alltid som ansvarlig. Likevel kan den som øvelseskjører også straffes. Særlig gjelder dette tema som regnes som allmennkunnskap. Blant annet vil den øvelseskjørende straffes ved promillekjøring, og ledsageren kan straffes om vedkommende forsto eller burde ha forstått at den bak rattet var ruset. Ved brudd på blant annet fartsgrensen kan også den som øvelseskjører bli straffet.

Hva er viktig når du skal være ledsager?

Prøv å sette deg inn i situasjonen til den som skal lære å kjøre. Hva ville du gjort hvis du skulle lære noe helt nytt? Tid og tålmodighet er viktige stikkord. Det er viktig at den som skal kjøre får lære i sitt eget tempo. Noen lærer fort, andre sakte. Sørg derfor for at du ikke stresser, bruk god tid og gi gjerne ros når det passer. 

Her er noen utfordringer du kan møte under «kjøretimene»:

 • Du har liten mulighet til å stanse bilen selv. Du må derfor oppfatte problemer så tidlig at du kan be den som øvelseskjører om å bremse ned i god tid. 
 • Du som ledsager, er å anse som fører av bilen
 • Det er ikke sikkert at barnet ditt oppfatter det du tror at du sier
 • Har du selv kjørt med tydelige uvaner vil du nok slite med å få eleven til å gjøre noe annet

Hva skal man øve på?

For en nybegynner er det greit å begynne med det helt elementære: Pedalene. Lær én ting om gangen slik at det ikke blir altfor mye instrukser samtidig. Gjør alt sakte slik at man enklere kan få en forståelse av hvordan ting fungerer. Dessuten er det lettere for de som kjører å registrere hva slags funksjon hver enkelt pedal har. Det er viktig at man gjør få ting flere ganger slik at det blir automatisert. Når øvelsene blir mer automatisert kan man konsentrere seg om andre aspekter ved bilkjøringen.

Hvis du er ledsager for en som ikke har startet å ta kjøretimer, kan det være lurt å spørre om du kan være med på en del av kjøretimene. Da kan du observere kjøreskolelæreren og den du er ledsager for og lære av dette. Dette kan gjøre at du enklere kan se hva som må trenes og terpes på, sånn at læringsprogresjonen går raskere. 

Ved et godt samarbeid med en god trafikkskole vil alt bli vesentlig enklere. Et godt tips er å la trafikkskolen ta seg av nyinnlæringen, så trener dere sammen hjemme til dette nye fungerer godt. Så innom skolen for mere nytt og så hjem og trene. Det gjør det mye enklere å være en god ledsager. Det sikrer en riktig og god progresjon. Du sparer mye frustrasjon og feillæring. Og du sparer penger fordi du ikke betaler for at eleven skal repetere alt på en trafikkskole

Hvor mye tid skal man bruke på øvelseskjøring?

Svaret er mye og her er planlegging viktig. Sett av tid og avtal når man skal kjøre. Det gjør det mer forutsigbart for fører og ledsager, og det er lettere at man sørger for at øvelseskjøringen blir gjennomført. 

Kjør mye på kort tid og kjør jevnt. Dette bidrar til at det man øver på ikke går i glemmeboka, samtidig som man blir raskere automatisert og kan fokusere på andre felt som trenger øving. I det man starter med øvelseskjøring vil man ha en bratt læringskurve, hvor man lærer veldig mye på kort tid. Etter hvert så vil dette flate ut. Derfor er det viktig å opprettholde det man allerede har lært, både gjennom privat øvelseskjøring og kjøring med kjøreskole. Ha som mål at eleven skal kunne kjøre rimelig selvstendig og behagelig i vekslende trafikk innen 4 - 6 måneder

Det er ingen fasit på hvor mye man bør kjøre, men hvis den som skal øvelseskjøre har kjørt 350 - 500 mil, så har vedkommende et veldig godt utgangspunkt i forhold til unngå ulykker etter førerprøven. Det er forøvrig veldig viktig at det er variasjon på kjøringen. Kjør alt fra korte turer til butikken til langturer på hytta. Det er også viktig at man får erfaring både med å kjøre i store byer med mye trafikk og landeveier med mindre trafikk.

Finn riktig kjøreskole

Selv om det kanskje ikke er du som skal finne kjøreskolen for andre, så finnes det likevel noen tips som kan veilede og hjelpe. Veldig mange velger kjøreskole på grunn av pris. Det er ingen listepris på hva kjøreskolene tar, og at prisene kan variere er ingen hemmelighet. Dyrt er ikke nødvendigvis bra, men vær heller ikke naiv hvis det er urovekkende billig. Har en kjøreskole billige kjøretimer og tid til å kjøre når som helst, bør du være skeptisk. 

En god måte å finne ut av hvilke kjøreskoler som er seriøse, burde man se på ryktet, og høre med andre som har erfaringer fra skolen. Er kjøreskolen medlem av Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund (ATL) og/eller Trafikkforum er du sikker på at det er en godkjent trafikkskole med utdannede trafikklærere underlagt streng kontroll fra Statens Vegvesen En bra kjøreskole gir også eleven ”hjemmelekser”.

Skal du kjøpe eller spleise på bil?

Noen foreldre velger å kjøpe eller spleise på bil sammen med sønnen/datteren. Her er det mange fallgruver man må være obs på. Her er noen tips man burde følge for å unngå disse:

 • Skriv kontrakt med selgeren. Denne kan du finne her.
 • Få med servicedokumentasjon (dokumentasjon på service, reparasjoner etc.)
 • Sjekk om bilen har heftelser. Dette kan sjekkes i Brønnøysundregistrene hvor du taster inn registreringsnummeret.
 • Sjekk om årsavgiften er betal.t
 • Ta gjerne en NAF kjøpstest for å avdekke feil og mangler.
 • Sjekk om bilen er EU-godkjent.
 • Tegn forsikring som er tilpasset til den som skal bruke bilen.