Kort fortalt:

 • Bruk av tåkelys er ikke tillat brukt sammen med nærlys. 
 • Bruk av annet lys enn parkeringslys når bilen står parkert er ikke tillatt. 
 • Bruk blinklys oftere – det reduserer risikoen for både ulykker og bøter.

Riktig bruk av lys

Under kjøring er det du som fører som har ansvaret for at bilens lys til enhver tid fungerer og har riktige innstillinger. Det vil si at under kjøring skal nærlys, godkjent kjørelys eller fjernlys være tent. Nærlyset skal benyttes når fjernlys ikke er påkrevd eller ikke tillatt i bruk. Fjernlys skal ikke benyttes slik at annen trafikant blir blendet. Les mer om krav til lysutstyr på bil og tilhenger til bil.

Viktig med riktig justering

Vel så viktig er det at lysene er riktig justert. At lysene er riktig justert er svært viktig for å ha oversikt både fremover i veibanen og ikke minst få opplyst veikanten. Lysjustering kan man få hjelp til enten på et verksted eller et NAF-senter.

Baklys_kjorelys_bil.jpg

BAKLYS: Når du kjører bil er det ikke påkrevet at baklysene er tent, men du som fører må sørge for at riktig lys er aktivisert når det blir mørkt.

Disse lyser finnes og slik bruker du dem:

Nærlys

 • Du kan kun ha to nærlys.
 • Du kan bruke nærlysene samtidig med fjernlysene, men du kan ikke bruke nærlysene sammen med tåkelys.

Fjernlys

 • Det er ikke lengre et krav til parvis montering av lykter.
 • Heller ikke krav til maksimal lysstyrke.
 • Krav til e-merking.
 • Monteringen skal være symmetrisk og ikke sjenerende for fører.
 • Lyktene skal være innstilt slik at de belyser vegbanen minst 100 meter fremover.

Ekstra fjernlys

 • Du kan montere så mange ekstralys du vil, så lenge de er monteres symmetrisk om bilens langsgående midtlinje. Det er ikke lenger krav om parvis montering, begrensning i antall ekstralys eller lysstyrken fra disse.
 • Har du en eldre bil med dårlige lys eller kjører ofte der det ikke er gatelys – kan det være en fordel å montre ekstralykter på bilen.

Les mer om nye regler for ekstra fjernlys.

Tåkelys (kurvelys)

Kurve- og tåkelys skal i utgangspunktet brukes ved tett tåke, eller på spesielt svingete og uoversiktlige veistrekninger:

 • Du har ikke lov til å ha mer enn to tåkelys.
 • Du kan bruke tåkelysene som kjørelys på dagtid.
 • Du kan ikke bruke;
  tåkelysene sammen med nærlysene.
  fjernlysene samtidig som du bruker tåkelysene, bortsett fra kurvekjøring i lav hastighet (10–20 km/t).

Parkeringslys

 • Kan ha to lykter foran som gir hvitt parkeringslys.
 • Skal alltid lyse når fjernlys, nærlys, baklys, lys for kjennemerke, hjelpefjernlys, kurve/-tåkelys markeringslys eller tåkebaklys er tent.

Retningslys

 • Bilen skal ha minst to lykter foran, minst to bak og minst en på hver side som gir oransje, blinkende retningslys.
 • Retningslys skal være sammenkoplet med kontrollampe og/eller lydsignal som skal kunne sees og/eller høres fra førerens plass, og tre i funksjon samtidig med retningslysene og vise om disse fungerer korrekt.

Nødsignallys

 • Bilen skal ha minst to lykter foran, minst to bak og eventuelt minst en på hver side som gir oransje, blinkende nødsignallys.
 • Når nødsignallyset er i funksjon, skal enten alle lyktene blinke samtidig eller fremre lyktepar skal blinke vekselvis med det bakre.
 • Lyktene skal være koplet slik at de alltid lyser når fjernlys (unntatt ved bruk av lyshorn), nærlys, parkeringslys, lys for kjennemerke, hjelpefjernlys, kurve-/tåkelys, markeringslys, arbeidslys eller tåkebaklys er tent.

Refleks

 • Bilen skal ha minst to røde refleksanordninger bak.

Markeringslys

 • To lykter foran som gir hvitt lys.
 • Lyktene skal være koplet slik at de alltid lyser når fjernlys, nærlys, parkeringslys, baklys, lys for kjennemerke, hjelpefjernlys, kurve-/tåkelys, tillatte markeringslys, arbeidslys eller tåkebaklys er tent.

Baklys

 • Når du kjører bil er det ikke påkrevet at baklysene er tent, men du som fører må sørge for at riktig lys er aktivisert når det blir mørkt.
 • Ved kjøring inn i f.eks. tunnel skal baklys være tent. Et lite tips er å sette lysbryteren i auto-posisjon, slik at baklysene tennes automatisk.

Stopplys

 • Bilen skal ha minst to lykter bak som gir rødt stopplys og som tennes straks driftsbremsen betjenes
 • Dersom det benyttes en ekstra lykt for stopplys, skal den være midt montert, og den må, når den betraktes rett bakfra, være plassert høyst på bilens tak, og ikke lavere enn 15 cm under bakvinduets nedre kant.

Lys for kjennemerke

 • Bilen skal ha lykt(er) bak som gir hvitt lys for kjennemerke
 • Lykten(e) skal være koplet slik at den (de) alltid lyser når fjernlys (unntatt ved bruk av lyshorn), nærlys, parkeringslys, baklys, hjelpefjernlys, kurve-/tåkelys, markeringslys, arbeidslys eller tåkebaklys er tent

Kjørelys

 • Bilen skal ha to lykter foran som gir hvitt eller gult kjørelys. Som kjørelys kan benyttes: Nærlys, nærlys med redusert spenning, særskilt godkjente lykter eller lykter for kurve-/tåkelys
 • Lyktene kan være koplet slik at de automatisk er tent når motoren er i gang. Tenning av kjørelyset kan også skje ved at bilen settes i bevegelse. Minst baklyset skal lyse sammen med kjørelys. Kjørelys skal være koplet slik at det automatisk slukker når bilens lysbryter slås på. Bilens øvrige lys utstyr må kunne betjenes over lysbryter som vanlig, uavhengig av kjørelyset

Parkeringslys

 • Personbiler skal kun ha to lykter foran som gir hvitt parkeringslys. Du kan ikke bruke parkeringslyspærer i ettermonterte lys hvis de ordinære parkeringslysene samtidig er tent.
 • Bakgrunnen for at parkeringslys brukes er at andre trafikanter skal få et varsel om at bilen er parkert. Brukes andre lystyper i disse situasjonen vil det kunne være vanskelig for andre trafikanter å se personer som stiger inn eller ut av bilen.

Sidemarkeringslys

 • Bilen kan ha to lykter som gir gult markeringslys til hver side. Det er ikke tillatt å kjøre med eksempelsvis blått lysskimmer under bilen.

Nye regler for ekstra fjernlys

1. oktober 2018 ble det gjort noen endringer i regelverket for ettermontering av ekstra fjernlys. Nå kan du montere så mange ekstra fjernlys du vil på bilen din. Det er heller ingen begrensning til maksimal tillatt lysstyrke.

Det finnes noen ulemper ved å ha for sterke ekstralys på bilen, fordi; når du dimmer ned fjernlyset og skal tilbake til ordinær lyskilde (vanlige kjørelys) – kan du oppleve å nesten ikke se noen ting, fordi ekstralysene har redusert nattesynet ditt. Litt sånn som når du kjører fra sterkt sollys og inn i en veldig mørk tunell. Ønsker du deg bedre lys på bilen, bør du sette deg godt inn i bruken av ekstralys og hvordan de fungerer på veien.

Hos noen av våre NAF-sentre tilbyr vi både salg og montering av ekstralys. Time for montering avtaler du med senteret som tilbyr dette.