• Bruk av tåkelys er ikke tillat brukt sammen med nærlys. 
  • Bruk av annet lys enn parkeringslys når bilen står parkert er ikke tillatt. 
  • Bruk blinklys oftere – det reduserer risikoen for både ulykker og bøter.

Riktig bruk av tåkelys

Bruk av tåkelys er ikke tillat brukt sammen med nærlys. Det er to grunner til dette. Møtende kjøretøy får redusert sikt. Sjåføren som bruker tåkelysene får også dårligere sikt fremover når de brukes sammen med nærlys. Du blir altså blendet av dine egne tåkelys (egenblending).

Riktig bruk av parkeringslys

Bruk av annet lys enn parkeringslys når bilen står parkert er ikke tillatt. Det er vanlig at biler står med motoren i gang og nærlys og tåkelys er tent. Ekstra sjenerende er dette når de står mot kjøreretningen. Det reduserer muligheten for andre veifarende til å se forbi.

Manglende bruk av blinklys

Vi oppfordrer alle til å bruke blinklys oftere – det reduserer risikoen for både ulykker og bøter. NAFs erfaringer tilsier at det er særlig i rundkjøringer og i forbindelse med skifte av kjørefelt at mange slurver med å gi omgivelsene et tegn på hvilken retning de har tenkt seg.