Ved hastigheter over 30km/t, overvåker radarene trafikken i en sone som strekker seg fra rundt 70 meter bak bilen til et punkt rett foran føreren, og den inkluderer også blind-sonen. Audi Side Assist er mer enn bare å se etter biler i blind-sonen. Ved å måle avstand og hastighet på kjøretøy som nærmer seg bakfra, er Audi Side Assist i stand til å beregne hvorvidt en endring av kjørefelt ville vært farlig.

Varsellampe i sidespeilet
Hvis det ikke er noen åpenbar hensikt for sjåføren å skifte kjørefelt, vil en varsellampe montert i sidespeilet på den aktuelle siden lyse. Lyset gir informasjon til føreren om at det er en potensiell trussel. Hvis føreren bruker blinklys for å signalisere at han akter å endre kjørefelt, og manøveren han er i ferd med å gjøre kan være potensielt farlig, blinker varsellampen mer intenst. Systemet fungerer når bilen foretar en forbikjøring samt når den blir forbikjørt, for å sikre at bilen kan komme trygt tilbake til kjørefeltet.