Det er tilgjengelig på alle av BMW sine biler som også inneholder informasjon om veihjelptjenester. 

Gir detaljert informasjon om ulykker
Hvis krasjsensorene registrerer at bilen har vært involvert i en ulykke,  vil Advanced eCall automatisk kontakte  BMWs eget senter og gi detaljert informasjon om ulykken: Lokalisering av bilen, antall personer i forsetet, alvorlighetsgraden av krasjet og hvor bilen har blitt skadet, antall utløste kollisjonsputer, og bruk av setebelte i bilen.

SMS sendes til BMW callcenter
I tilfelle en ulykke, blir en SMS-melding sendt til et BMW callcenter, som gir all kritisk informasjon. Systemet etablerer deretter en forbindelse mellom bilen og callsenteret. Opplysningene som passasjerene gir, sammen med den detaljerte SMSen, brukes av kundesenteret for å finne den mest aktuelle beredskapen. Hvis bilens passasjerer er bevisstløse eller på en annen måte ute av stand til å kommunisere, blir nødetatene automatisk varslet om ulykken. Advanced eCall kan også aktiveres manuelt ved behov.

Skanner mobile nettverk
Systemet skanner alle tilgjengelige mobile nettverk for å forsøke å kontakte kundesenteret. En maskin-til-maskin (M2M) SIM-Chip er loddet inn Avansert eCall-modulen og er mye mer robust enn vanlige SIM-kort lesere. Selvom Advanced eCall bare kan kjøpes av BMW kunder i noen land, kan det brukes i de fleste deler av Europa hvor det er tilstrekkelig GSM-dekning. I alle tilfeller er nødetatene i det landet der ulykken har skjedd kontaktet med kundesenteret.

Effektiv bruk av ressurser
BMW forventer at ved å forutsi alvorlighetsgraden av skader, kan de beste og mest hensiktsmessige krisetiltakene bli tatt avnødetatene: helikoptre kan brukes hvis hensiktsmessig, og skadde kan tas direkte til traumesenteret som er best egnet til å håndtere de sannsynlige skader. På denne måten er det forventet at skadene kan behandles mest effektivt og nødetatene kan gjøre mest mulig effektiv bruk av sine ressurser.