Dersom en ulykke oppdages, sender Citroën LocalizedEmergency Call først en SMS-melding til et Citroën callcenter, som gir nøyaktig posisjon på bilen og tidspunktet for når hendelsen inntraff, og de ti siste kjente posisjonene til kjøretøyet for å etablere kjøreretningen.

Forbindelse mellom bil og callsenter
Systemet etablerer deretter en forbindelse mellom bilen og callsenteret, slik at bilens passasjerer får kommunisert  med en trenet operatør. Dersom passasjeren(e) er bevisstløse eller på annen måte ute av stand til å kommunisere, varsler nødsentralen umiddelbart nødetatene og gir informasjon om plasseringen av ulykken. Ellers etablerer operatøren omfanget av passasjerens  skader og avgjør hvorvidt nødetatene skal varsles.

Kan brukes i alle deler av Europa
Citroën Lokalisert Emergency Call kan brukes i alle deler av Europa hvor det er tilstrekkelig GSM-dekning. Kunder som har kjøpt systemet i Frankrike, Tyskland, Spania, Portugal, Italia, Østerrike, Sveits, Belgia, Luxembourg og Nederland vil bli koblet til et call senter i hjemlandet og vil være i stand til å kommunisere på deres eget språk. Kunder som har kjøpt systemet i andre europeiske land vil bli koblet til de lokale nødetatene via en '112' samtale. Hvis en mobiltelefon forbindelse ikke kan etableres på grunn av manglende GSM-dekning, vil  i de fleste tilfeller en SMS fortsatt  bli sendt fordi det krever et mye svakere signal.

Tjenesten er gratis når produktet er kjøpt
Når Citroën Lokalisert Emergency Call er kjøpt, er tjenesten gratis og er fortsatt operativ for resten av levetiden til kjøretøyet. Eierne kan imidlertid velge å deaktivere systemet hvis de er bekymret for personvernet. I slike tilfeller kan Citroën LocalizedEmergency Call ikke gi informasjon om plasseringen av ulykken, og vil ringe den lokale 112 nummer.