Vedhastigheter opp til 30 km/t, vil en lidar (Light Detection And Ranging) sensor plassert på toppen av frontruten skanne området opptil ca.7,6 meter foran bilen for mulige hindringer.Hvis bilen oppdager bremsing, langsommere bevegelse, eller en stillestående bil foran og den anser at en kollisjoner sannsynlig, vil bremsene bli pre-ladet. Hvis sjåføren forblir inaktiv (ingen initiativ til unna-styring eller bremsing), vil bilen bremse automatisk og redusere motorens dreiemoment.

Hjelp til å unngå kollisjon
Ved forskjellige hastigheter mindre enn 15km/t vil Activ City Stop kunne hjelpe sjåføren til å unngå kollisjonen helt. Hvis hastighetsforskjellen mellom de to kjøretøyene er mellom 15 og 30km/t vil en kollisjon være uunngåelig ved oppbremsing alene, men Activ City Stop vil ta sikte på å redusere hastigheten før kollisjonen.

Dersom du oppdager risikoen
Hvis føreren oppdager risikoen, og prøver å unngå ulykken enten ved å akselerere hardt eller ved å styre unna, vil Active City Stop deaktiveres. Aktiv City Stop skiller seg ut fra andre uavhengige nødbremse-systemer ved at det ikke gir sjåførenen advarsel om den forestående kollisjonen, og bremser veldig hardt, veldig sent. Dette er tilsiktet: måten systemet griper inn er ikke behagelig og sjåførene vil ikke bli avhengig av systemet for å unngå ulykker i by-trafikk.