Fords Driver Alert er en assistansefunksjon som bruker et fremover-rettet kamera for å overvåke bilens posisjon i kjørefeltet og beregne aktsomhetsnivået til sjåføren.

Hvis aktsomhetsnivået synker under en viss verdi (for eksempel hvis nivået indikerer at sjåføren potensielt er trøtt), vil bilen gi en visuell og hørbar advarsel. I tillegg kan Driver Alert vise det målte aktsomhetsnivået av sjåføren på anmodning.

Konstant overvåking av bilens posisjon
Det fremover-rettede kameraet utfører en konstant overvåking av bilens posisjon i kjørefeltet. I tillegg bli plutselig og overdrevet rettelser, som er karakteristisk for døsig eller uoppmerksom kjøring, overvåket og registrert.

Myk og kraftig advarsel
Basert på denne informasjonen og beregnet aktsomhetsnivå, gir systemet to nivåer av advarsler; først en myk, så en kraftig advarsel. Den myke varslingen består av en hørbar alarm for å varsle føreren om meldingen på skjermen. Den kraftigere varslingen utløses hvis aktsomhetsnivået forblir under et visst nivå. Den kommer også med en hørbaralarm for å varsle føreren, men alarmen er nå mer påtrengende for å oppfordre sjåføren til å ta en pause.