Bildene fra kameraet blir kontinuerlig analysert for å oppdage filtegninger, vanligvis fast eller stiplede hvite linjer som avgrenser kantene av et kjørefelt eller kjørebane.

Plassering i kjørefeltet
Informasjon om plasseringen av bilen i forhold til linjene blir så brukt til å hjelpe sjåføren holde seg innenfor det tiltenkte kjørefeltet. Lane Keeping Aid gjør dette på to måter. Ettersom bilen kjører mot kjørefeltmerkingen vil et lite dreiemoment automatisk søke vekk fra linjen, og mot midten av kjørefilen. Dette dreiemomentet er meget skånsomt og i de fleste tilfeller vil det ikke selvstendig kunne holde bilen i kjørefeltet. Men styringskorrigeringen er nok til å bli oppdaget av sjåføren, og fungerer derfor som en indikasjon på at korrigerende tiltak bør iverksettes for å holde bilen trygt på veien. Den andre måten LaneKeeping Aid bistår sjåføren på er når systemet registrerer at bilen har kjørt over en linje. Da vibrerer rattet som en advarsel til sjåføren.

Varsling
De to delene av systemet kan separat slås av og på av sjåføren. Varslingen levert av vibrerende ratt beholder den siste innstillingen som brukes av sjåføren. Det vil si at dersom systemet var «off» når sjåføren brukte bilen sist, vil systemet være «off» også neste gang sjåføren bruker bilen.Varslingssystemet ved hjelp av dreiemoment er alltid av ved start av bilen og må slåes på av føreren dersom det er ønskelig å bruke systemet. Systemet fungerer bare i hastigheter over 65km/t og er ment som et sikkerhetsverktøy ved landeveiskjøring og langdistansekjøring, og ikke i urbane strøk hvorbytte av kjørefelt forekommer hyppig.

Blinklys
Lane Keeping Aid fungerer ikke hvis føreren bruker blinklys, og signaliserer et bevisst filbytte. Systemet fungerer med en linje eller to: det prøver ikke å midtstille bilen i kjørefeltet slik at det kan oppdage når kun en feltmerking blir kontaktet eller krysses.