To radarsensorer, en på hver side av bilen, er montert i bakre støtfanger for å måle avstand og relativ hastighet på andre kjøretøy som befinner seg i nærheten av bilen.

 

Får varsel om kjøretøy befinner seg i blindsona
Ved hastigheter over 60 km/t, vil systemet gi beskjed til sjåføren dersom et kjøretøy nærmer seg raskt, så fort kjøretøyet er innen 50m bak bilen. Systemet vil også varsle sjåføren dersom det befinner seg et kjøretøy i sjåførens blindsone. Mazda RVM vil kontinuerlig overvåke trafikken bak bilen for mulige kritiske situasjoner når sjåføren skifter kjørefil.

 

Indikatorlys i sidespeil
Et indikatorlys i sidespeilet vil advare sjåføren hvis et kjøretøy kan være usynlig i blindsonen på den siden eller hvis et kjøretøy vil nærme seg dette området i løpet av 5 sekunder. Når sjåføren bruker et blinklys for å signalisere filbytte i en slik kritisk situasjon, vil varselindikator begynne å blinke og er ledsaget av et lydsignal.

Systemet overvåker begge sider av bilen, slik at det vil bistå sjåføren både under et filbytte, så vel som når han blir innhentet av andre kjøretøy. Dette er for å sikre at bilen trygt kan bytte tilbake til tidligere kjørefil. Systemet fungerer i nesten alle værforhold og registrerer alle typer kjøretøy, inkludert motorsykler.