Mercedes-Benz Attention Assist er et system beregnet på å hjelpe sjåførene gjenkjenne når de blir søvnig eller uoppmerksomme, og å oppmuntre de til å ta en pause.

Oppmerksomme sjåfører vil til en hver tid overvåke posisjonen på bilen og gjøre små justeringer på styringen for å holde kjøretøyet på en trygg vei, dette gjøres ofte ubevisst. Men når en sjåfør er utmattet, er det perioder med uoppmerksomhet, hvor det er lite rattbevegelser, etterfulgt av plutselige og overdrevet korrigeringer når føreren gjenvinner oppmerksomheten.

Rattvinkelsnor
Attention Assist bruker en følsom rattvinkelsensor til å overvåke måten sjåføren har kontroll over bilen. Ved hastigheter mellom 80 og 180 km/t, identifiserer systemet et styringsmønster som er karakteristisk for døsig kjøring og kombinerer dette med annen informasjon som tid på dagen og varighet av reisen. Hvis en sekvens av slike hendelser er identifisert, varsler systemet føreren om å ta en pause ved å vise et kaffekopp signal i dashbordet og ved en hørbar tone. Sjåføren kan erkjenne advarselen og fjerne den fra displayet.

Advarselen gjentas
Hvis føreren ikke tar en pause og kjørestilen fortsetter å indikere søvnighet eller uoppmerksomhet, vil advarselen gjentas etter 15 minutter tidligst.