Dette utgjør til sammen med styring, gass og brems om systemet mener at føreren er oppmerksom på en kollisjonsfare eller ikke. Hvis ja, anser systemet at en kollisjon er nært forestående: setebeltene strammes opp, dersom det er elektriske seter blir førerseter og sidestøtte satt i en mest mulig sikker posisjon, og nakkestøtte foldes opp.

Beskyttelse ved alle hastigheter over 30 km /t.
Ved en rotasjon, sidekollisjon eller en kollisjon hvor bilen sannsynligvis vil gå rundt, blir elektriske vinduer takluke/soltak lukket. PRE-SAFE ® er alltid på: Det kan ikke slås av føreren og det gir en beskyttelse ved alle hastigheter over 30km /t.

Hvis kollisjonen unngås, blir spenningen fjernet fra setebeltene og du kan kjøre trygt videre