Dette er for å hindre natt ulykker i en kurve eller ved snu situasjoner. Systemet omfatter to viktige sikkerhetsfunksjoner; Dynamic Curve Light and Static Curve Light.
Normalt vil lysene på bilen lyse rett foran bilen. Når man kjører inn i en kurve, vil Dynamic Curve Light funksjonen tilpasse seg veien ved å dreie lyskjeglene til innsiden av kurven. Dette gir en bedre utsikt inn i kurven, slik at mulige farer på veien kan identifiseres raskere.

Ekstra belysning
Static Curve Light er et ekstra hjørnelys som er vil bistå sjåføren i spisse svinger som for eksempel ved snu-situasjoner i by-trafikk. Denne ekstra belysningen hjelper føreren å unngå en kollisjon med gjenstander eller andre trafikanter. De fleste snu situasjoner foregår ved lav hastighet, og systemet er mest effektiv på å unngå ulykker med fotgjengere og syklister.