Veioppmerking er brukt som grunnlag for den første av Opel Eyesto funksjoner: advarsel ved utkjøring. Trafikkskilt blir registrertog varslet om til sjåføren, som er den andre funksjonen: trafikkskilt minne. Euro NCAP har vurdert og belønnet Opel Eye på grunnlag av funksjonen som advarer ved kjøring utenfor veioppmerkingen.

 

Advarer med blinkende ikon
Ved hastigheter over 60km/t, advarer Opel Eye føreren hvis bilen er i ferd med å forlate veibanen utilsiktet. Systemet kan oppdage vegoppmerking og umerkede veikanter. Men det siste vil kun bli oppdaget dersom de er tydelige nok.Advarselssignal og et blinkende ikon på instrumentpanelet blir ikke aktivert hvis systemet oppdager at sjåføren forlater veibanen med vilje, for eksempel ved bruk av blinklys, og dersom styring, bremsing og gassing indikerer bevisst filbytte. Hvis Opel Eye ikke er i stand til å oppdage et kjørefelt, blir sjåføren varslet om at systemet ikke er i stand til å bistå.