Kollisjonssensorer registrerer når en bil har vært i et sammenstøt ved at de registrerer kjøretøyets minskende fart og utløsningen av sikkerhetsutstyr som kollisjonsputer. Dersom en ulykke oppdages, sender Peugeot Connect SOS først en SMS-melding til et Peugeot call senter, som gir nøyaktig posisjon og tidspunkt for kollisjonen, samt de siste ti kjente posisjonenetil bilen for å etablere kjøreretningen.

En forbindelse blir opprettet
Systemet oppretter deretter en kommunikasjonsforbindelse mellom bilen og call senteret, slikat bilens passasjerer kan kommunisere med en trent operatør.Dersom passasjerene i bilen er bevisstløse eller på annen måte ute av stand til å kommunisere, varsler kundesenteret umiddelbart nødsentralene og gir informasjon om plasseringen av ulykken. Ved kommunikasjon med passasjerene, etablerer operatøren omfanget av passasjerenes skader og avgjør hvorvidt nødsentralene skal varsles.

Peugeot Connect SOS kan brukes i alle deler av Europa hvor det er tilstrekkelig GSM-dekning. Kundene vil bli koblet til et callsenter i hjemlandet og vil være i stand til å kommunisere på deres eget språk. Hvis en mobiltelefonforbindelse ikke kan etableres på grunn av manglende GSM-dekning, vil det i de fleste tilfeller bli sendt en  SMS uansett,da dette ikke krever sterke signaler.