Systemet er ment å brukes når man kjører i by-trafikk. Under hastigheter mellom 5km/t og 30km/t skjermer City Emergency Brake et areal opptil 10 meter foran bilen. Hvis en kollisjon er sannsynlig, vil systemet først lade opp bremsene og gjøre systemet mer sensitivt. Dette innebærer at dersom sjåføren oppdager risikoen, er bilen klar til å reagere raskere til sjåførens nedbremsing.

 

Systemet bremser for å unngå kollisjon

Men hvis sjåføren fortsatt ikke tar handling, og kollisjonsfaren blir overhengende, vil City Emergency Brake selvstendig bremse hardt for å unngå kollisjon. Under ideelle forhold vil bilen være i stand til å bremse slik at kollisjonen unngås, såfremt den relative hasigheten mellom bilen og hingringen er mindre en ca. 20 km/t. Ved høyere hastighet vil City Emergency Brake ikke kunne hindre kollisjonen, men systemet vil være i stand til å redusere hastigheten betraktelig. Hvis føreren oppfatter kollisjonsfaren, og forsøker å unngå ulykken, enten ved å akselerere hardt eller ved å styre, vil Emergency Brake deaktivere seg selv og la sjåføren fullføre manøveren. City Emergency Brake gir ikke sjåføren et forvarsel om kollisjonsfaren, og bremser veldig hardt, veldig sent. Dette er et strategisk valg av utviklerne av systemer; måten systemet griper inn er ikke behagelig og sjåføren vil av den grunn ikke bli avhengig av det for å unngå ulykker i by-trafikken.

* En lidar er en enhet som ligner en radar i prinsippet og drift, men som ved hjelp av infrarødt laserlys i stedet for radiobølger er i stand til å oppdage partikler og varierende fysiske forhold i atmosfæren.