Det er viktig at du har godkjent barnesikringsutstyr og monterer dette etter produsentens anvisning. Et usikret barn kan bli alvorlig skadet også ved kollisjoner i lave hastigheter.

Vanlige feil ved bruk av sikringsutstyr:

 • Monteringsanvisning er ikke fulgt nøye nok
 • Barnet sitter godt sikret i barnestolen, men barnestolen står løst i setet
 • Beltene i barnestolen er ikke strammet godt nok rundt barnet
 • Barn under anbefalt alder sitter i forovervendt stol
 • Bilbeltet ligger under armen eller bak ryggen til barnet

Forover eller bakover?

Små barn sitter sikrest bakovervendt, altså mot kjøreretningen. Årsaken er at hodet til mindre barn er stort og tungt i forhold til resten av kroppen, samtidig som muskulatur og beinbygning er svakere enn hos større barn og voksne. Når barnet sitter bakovervendt, fordeles kreftene ved en kollisjon, slik at risikoen for nakke- og hodeskader reduseres. NAF anbefaler at barnet sitter bakovervendt så lenge som mulig.

NB: Det er viktig å huske at bakovervendt barnestol aldri skal brukes i passasjersetet foran dersom kollisjonsputen ikke er deaktivert. 

Nyttige tips for sikring av barn i bil

Bilister i Norge er blant de flinkeste i verden til å sikre barn i bil. Men visste du at 50 prosent av barna er feil eller mangelfullt sikret? Husk dette når du skal sikre barna:

 • Vær nøye med å følge produsentens anvisning.
 • La barna sitte bakovervendt så lenge som mulig. Det redder liv!
 • Beltet skal alltid sitte på tett inntil kroppen som mulig.
 • God hodestøtte er viktig for sikkerheten ved en sidekollisjon.

La barna allerede fra de første turene oppleve at det er viktig å bruke barnesetet riktig og sikre godt, samt at foreldre og andre passasjerer bruker bilbelte. La gjerne barna få spenne seg fast selv når de blir større, men kontrollér alltid at det er gjort riktig.

Faren for å bli skadet i en ulykke reduseres dramatisk når man bruker bilbeltet riktig. Nær halvparten som dør i trafikken har ikke bilbeltet på!

Dette sier loven om sikring av barn

Selv om det er en selvfølge å sikre barn i bil, følger det også et straffeansvar ved å ikke gjøre det. Du oppnår ikke forståelse med argumentet: ” jeg skulle bare” . 

Grunnregelen for all trafikk er å finne i Vegtrafikklovens § 3 som sier at «enhver skal opptre på en slik aktpågivende og varsom måte at det ikke kan oppstå fare eller skade». Å unnlate å sikre barn i bil, vil klart være i strid med denne bestemmelsen.

Det regelverket som i de fleste tilfellene benyttes, er en egen forskrift om bruk av personlig verneutstyr under kjøring med motorvogn.

Forskriften sier blant annet:

Der bilbelte er montert, skal barn som er lavere enn 150 cm. bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet eller slikt utstyr i kombinasjon med ordinært bilbelte (§ 1 annet ledd b) 

 • Der bilbelte ikke er montert er det forbudt å transportere barn under 3 år mens barn eldre enn 3 år men lavere enn 150 cm., ikke kan transporteres i forsetet (§ 1 annet ledd d) 
 • I buss skal barn under 3 år bruke godkjent sikringsutstyr som er tilpasset barnet. Hvis ikke slikt utstyr er tilgjengelig, skal ordinært bilbelte benyttes på egnet måte. Det samme er tilfellet med barn som er 3 år eller eldre. (§ 1 tredje ledd b)
 • Fører av motorvognen er ansvarlig for at passasjerer under 15 år bruker bilbelte i.h.t. reglene over. Ved brudd på disse vil føreren kunne bli ilagt gebyr. Passasjer som har fylt 15 år, er selv ansvarlig for riktig bruk og kan bli ilagt gebyr ved overtredelse.