Kort fortalt om politiets reaksjoner

  • De fleste slipper unna med advarsel og veiledning
  • Farlige mangler kan straffes med bøter og førerkortbeslag
  • De fleste mangler kompetanse om lastsikring

Politiet sjekker last og sikring

Hvis du blir stanset av politiet i rutinekontroll eller av andre årsaker, er det først og fremst en visuell kontroll av lasten og sikringstiltakene. For tyngre transport og profesjonelle finnes det en mengde krav til konkrete sikringstiltak, mens det for «hverdagstransporten» er mer uklart.

– Men sikring av last er forsåvidt godt beskrevet i Forskrift om bruk av kjøretøy og paragrafene 3-2 og 3-3, opplyser politioverbetjent Kjetil Midtkandal i Fag- og metodeavdelingen i Utrykningspolitiet.

kan du lese mer om tilhenger og førerkort

Mange mangler kompetanse

Politiet vil sjekke om føreren har sikret tilstrekkelig, og om utstyret som brukes tåler kreftene som kan oppstå.

– De fleste uten førerrett for klasse BE har ikke obligatorisk kurs i sikring og merking av last. Vi ser ofte at lasten er mangelfullt sikret med fare for at den forskyver seg, og kanskje helt eller delvis faller av under kjøring. Mye last strekker seg også utover sidene og bakover, noe som er spesielt vanlig ved transport av hageavfall, forteller Kjetil Midtkandal.

Manglende sikring av taklast

Også taklast blir kontrollert av politiet, og den vanligste feilen er at maksimal taklast er overskredet. Takrails og takstativer har sine begrensinger under kjøring, og maksimal taklast er oppgitt i bilens vognkort.

Husk også at taklast endrer bilens kjøreegenskaper siden tyngdepunktet blir høyere.

Feil vektfordeling av last på henger

En annen feil er vektfordeling. En tilhenger skal være i en slags balanse. Hvis du laster tungt helt foran i hengeren blir trykket på tilhengerfestet stort, og bilen «presses» nedover. Om tung last ligger bakerst i hengeren vil den trekke oppover på hengerfestet. Begge deler kan endre vogntogets kjøreegenskaper.

Derfor er det viktig å fordele lasten jevnt på tilhengeren. Maksimalt trykk på tilhengerfestet står beskrevet på selve hengerfestet på bilen.

Bruksforbud og førerkortbeslag

Ved mindre feil og mangler strekker politiet seg langt for å gi råd og veiledning og hjelpe føreren til å sikre lasten, uten at det trenger å føre til noen reaksjon. Men – er manglende alvorlige og farlige er riset bak speilet klart:

– Settes trafikksikkerheten i fare vurderer vi førerkortbeslag og anmeldelse. Vi kan også gi bruksforbud etter Vegtrafikklovens paragraf 36, advarer Kjetil Midtkandal i Utrykningspolitiet. Bruksforbud betyr rett og slett at man ikke får kjøre videre.

– Bøtene settes normalt til 6000 kroner, men høyere hvis lasten har falt av, opplyser Midtkandal.

Kjør trygt og spar penger som NAF-medlem

Få hjelp av NAFs team av bilbergere, advokater og bileksperter du også!

Få mer informasjon