Akkurat som fyllekjørere, tror ikke mobilbrukere at kjøringen blir påvirket av mobilbruken. I trafikken er det dessverre dagligdags å bryte lover og regler som setter andres liv i fare.

Bruker du 23 sekunder på å skrive en kort SMS, kjører du over en halv kilometer uten å fokusere på veien når farten er 80 kilometer i timen. Bruker du 40 sekunder på en SMS, kjører du samme strekning uten fokus på veien når farten er 50 km/t. Dette setter deg selv og ikke minst andre i fare.

Forskning fra USA viser at bruk av mobiltelefon i bil tilsvarer å kjøre med 0,8 promille. Bare en enkel telefonsamtale øker reaksjonstiden med 0,25 sekunder. Det høres kanskje lite ut, men i fart utgjør det mange meter.

NAF testet unge sjåfører

Vi lot tre unge sjåfører prøve seg under kontrollerte forhold på en av NAFs øvingsbaner. Mens de kjørte, skulle de lese tekstmeldinger og svare på dem.

Tekstingen tok selvsagt mye oppmerksomhet, men de unge «testsjåførene» ble overrasket over hvor mye dårligere sjåfør man faktisk blir av å tekste mens man kjører. Vi klarte til og med å skade en av øvingsbanens biler under forsøket, og banens hindere fikk juling av de ukonsentrerte førerne.

De tre sjåførene skulle også skrive en tekstmelding på tid, uten å kjøre.
Se videoen og se hvor lang tid det tar å skrive en liten tekstmelding!

Hva er lov og hva er ikke lov i bilen?

2. mai 2013 ble det innført nye regler for bruk av mobiltelefon ved bilkjøring. Det er kun oppstart, gjennomføring og avslutning av samtale som er tillatt, under forutsetning av at mobiltelefonen er plassert i en holder. SMS, nettsurfing, oppdatering av Facebook-status og annen tasting, er strengt forbudt. Likevel innrømmer over halvparten av alle norske bilførere mellom 23 og 35 år at de tekster eller er på sosiale medier mens de kjører. Halvparten av norske førere innrømmer også å ha brukt mobilen slik at det har oppstått en faresituasjon.

Krav til aktsomhet

Selv om akkurat bruk av mobiltelefon er regulert i en egen forskrift, gjelder uansett den generelle aktsomhetsplikten i vegtrafikklovens § 3. Derfor er det viktig å huske på at man skal sørge for å følge aktsomhetsparagrafen også når man snakker lovlig i mobilen. Det kan være tilfeller der man bør vente med samtalen til man har parkert bilen. Foreløpig er ikke bruk av annet elektronisk utstyr som GPS eller annet regulert med egen forskrift. Uaktsom bruk av dette faller inn under vegtrafikklovens § 3.

Også ulovlig i kø

Vegdirektoratet mener at begrepet «kjøring» i seg selv gjelder også ved trafikalt stopp, for eksempel stans ved rødt lys eller køkjøring. Betydningen av begrepet «kjøring» er at motorvognen er kjørende frem til den har stanset/parkert forsvarlig.

Det er først og fremst den kognitive belastningen med samtalen som gjør deg til en dårligere sjåfør. Hjernen blir rett og slett for opptatt med andre ting enn å holde bilen på veien. Dette framgår av en rapport fra Transportøkonomisk institutt som har oppsummert nyere internasjonal forskning på området. Bruk av mobiltelefon i bil øker den subjektive arbeidsbelastningen, påvirker kjøreatferden og øker ulykkesrisikoen.

Hva er lov med mobil i bil?

Det generelle rådet er selvsagt å la være å snakke i mobil i bil, selvom det med rett utstyr er tillatt. Alle distraksjoner reduserer din evne som sikker sjåfør. Men – mobilen er en så stor del av hverdagen for de fleste at det er vanskelig å håndheve et totalforbud. Derfor har myndighetene laget regfler for hvordan du kan bruke mobil i bil.

Krav til montering av telefonen:

  • Holderen skal faktisk holde mobiltelefonen på plass.
  • Holderen skal befinne seg innenfor synsfeltet, slik at du som fører ikke må strekke seg langt fra rattet for å starte opp eller avslutte en samtale. Dette er normalt i området over instrumentpanelet. Det er imidlertid tatt hensyn til at biler er innredet forskjellig.
  • En antisklimatte på dashbordet er ingen godkjent holder.

Regler for bruk av mobil i bil:

  • Hvis du har en integrert løsning for mobil i bil gjennom for eksempel bluetooth, kan du hente fram en kontakt via for eksempel knapper på rattet, og starte en samtale. Du kan selvsagt også ta i mot en innkommende samtale via bilens innebygde håndfriløsning.
  • Hvis mobilen står fast i en holder på dashbordet, kan du taste et telefonnummer og starte en samtale med håndfritt utstyr. Det betyr at telefonen må stå fast i holderen under samtalen. Du kan også «ta av røret» når du får en innkommende samtale.
  • Selve samtalen skal gjennomføres med ekstern høyttaler og mikrofon. Det kan være bilens eller håndfriutstyrets høyttaler og mikrofon, eller et headset med innebygd mikrofon. Poenget er at du ikke skal holde i telefonen under samtalen.
  • Hvis du har telefonen liggende i for eksempel midtkonsollen mens du kjører, har du lov til å motta samtaler hvis telefonen har headset og ledningen eller headsettet har egen knapp for å besvare samtalen. Poenget er at du ikke skal trenge å røre telefonen.
  • Hvis du allerede er i gang med en samtale via headset når du setter deg inn i bilen, kan du legge telefonen fra deg i bilen, starte og kjøre mens du fortsetter samtalen.