Kort fortalt:

  • Du kan ikke skrive tekstmeldinger når du kjører.
  • Du kan ikke bruke mobilen til sosiale medier når du kjører.
  • Du kan heller ikke surfe på nettet når du kjører.

Daglig brytes mobilreglene i bil

Akkurat som fyllekjørere, tror ikke mobilbrukere at kjøringen blir påvirket av mobilbruken. I trafikken er det dessverre dagligdags å bryte lover og regler som setter andres liv i fare.

Bruker du 23 sekunder på å skrive en kort SMS, kjører du over en halv kilometer uten å fokusere på veien når farten er 80 kilometer i timen. Bruker du 40 sekunder på en SMS, kjører du samme strekning uten fokus på veien når farten er 50 km/t. Dette setter deg selv og ikke minst andre i fare.

Forskning fra USA viser at bruk av mobiltelefon i bil tilsvarer å kjøre med 0,8 promille. Bare en enkel telefonsamtale øker reaksjonstiden med 0,25 sekunder. Det høres kanskje lite ut, men i fart utgjør det mange meter.

Vi testet unge sjåfører

Vi lot tre unge sjåfører prøve seg under kontrollerte forhold på en av NAFs øvingsbaner. Mens de kjørte, skulle de lese tekstmeldinger og svare på dem.

Tekstingen tok selvsagt mye oppmerksomhet, men de unge «testsjåførene» ble overrasket over hvor mye dårligere sjåfør man faktisk blir av å tekste mens man kjører. Vi klarte til og med å skade en av øvingsbanens biler under forsøket, og banens hindere fikk juling av de ukonsentrerte førerne.

De tre sjåførene skulle også skrive en tekstmelding på tid, uten å kjøre.
Se videoen over og se hvor lang tid det tar å skrive en liten tekstmelding!

Hva er lov og hva er ikke lov i bilen?

2. mai 2013 ble det innført nye regler for bruk av mobiltelefon ved bilkjøring. Det er kun oppstart, gjennomføring og avslutning av samtale som er tillatt, under forutsetning av at mobiltelefonen er plassert i en holder eller at den er koblet til et håndfri-system i bilen. SMS, nettsurfing, oppdatering av Facebook-status og annen tasting, er strengt forbudt. Likevel innrømmer over halvparten av alle norske bilførere mellom 23 og 35 år at de tekster eller er på sosiale medier mens de kjører. Halvparten av norske førere innrømmer også å ha brukt mobilen slik at det har oppstått en faresituasjon.