Antall hjortevilt som dør i trafikken øker for hvert år. 6 400 hjortevilt ble i sesongen 2009/10 drept av bil og 900 av tog. Av de omkomne dyrene var det litt over 4 200 rådyr, 2 200 elger og vel 700 hjort.

Tips for å unngå påkjørsel:

  • Vær oppmerksom – la GPS og mobiltelefon hvile mens du kjører.
  • Sveip med blikket slik at du får med deg eventuelle bevegelser i veikanten og refleksjon fra dyreøyne.
  • Viltet er generelt mer på vandring i skumringstimene morgen og ettermiddag, og mer på natten enn på dagen.
  • Hjortevilt går gjerne i små familieflokker på vinteren. Ser du ett dyr, brems ned og vær oppmerksom på at det kan komme flere.
  • Vær forberedt på at dyret kan begynne å løpe foran bilen, spesielt ved høye brøytekanter. Senk farten og ikke stress dyret unødig (men pass på trafikk bak deg).
  • Forsøk å varsle andre biler dersom du observerer dyr i eller langs veien.
  • Sørg for riktig justerte lys på bilen og ikke vær en enøyd banditt.
  • Hold avstand til bilen foran.
  • Dersom sammenstøt synes uunngåelig – sikt bak dyret og brems ned så mye du kan.
  • Om du kjører på et dyr som blir skadet, er det viktig å kontakte politiet. De vil igjen ta kontakt med den lokale viltnemnden som har ansvaret for søk og avlivning av skadde dyr.

Sideterrenget og viltgjerder

På høytrafikkerte veier i områder med mye vilt, bør det bygges viltgjerder. Andre steder er det beste forebyggende tiltaket å rydde terrenget langs veien for vegetasjon. Ikke bare for at bilføreren lettere kan observere dyra, men også fordi dyra føler seg tryggere i skogkanten enn ute i åpent lende. Der kan de både finne mat og de har beskyttelse. Så jo lenger skogkanten er fra veien, dess lenger unna vil dyrene oppholde seg.

Små familer

Hjortevilt holder ofte sammen i små familieflokker på vinteren. Ser du ett dyr krysse veien, er det derfor mulig at det kommer flere. Da er det viktig at du ikke blir så fokusert på den ene dyret du har unngått, at du i stedet treffer den neste.

Vinter, snø og salt

Når det er mye snø, trekker dyr ned mot  veier som er brøytet. Der det er lettere å ta seg frem uten for mye energibruk. Dyrene vil også bevege seg mer når det er svært kaldt.

Høye brøytekanter kan føre til uventet oppførsel fra dyrene, som kan hoppe over brøytekanten og ut i veien for så å bli skremt av bilen. Da kan den finne på å løpe bortetter veien, i stedet for å klatre over brøytekanten på den andre siden. Brems ned til lav hastighet og la dyret finne et egnet sted for å komme seg ut av veibanen. Den kan gjøre raske retningsendringer i en slik situasjon, så vær oppmerksom.

Salt er en viktig næringskilde som det er mangelvare på i naturen. Derfor bør man være oppmerksom på at dyr og fugl kan stå i og ved saltede veier.

Statistikk over viltpåkjørsel.