Unngå viltpåkjørsel:

 • Ta varselskilt for vilt på alvor. Skiltene varsler en reell fare.
 • Senk farten på strekninger med fare for vilt.
 • Søk med blikket i sideterrenget, og se etter spor i snøen.
 • Hjortedyr kommer sjelden alene. Kommer ett dyr, så se etter de andre.

Vær ekstra oppmerksom:

 • På brøytet vei. Der er det lettere å bevege seg for dyrene.
 • På saltede veier. Der er det mat for dyrene om vinteren.
 • I grålysningen om morgenen, og i skumringen om kvelden. Da vandrer dyrene  mest.

Ta varselskiltene på alvor

Det er så vanlig med varselskilt med bilde av elg eller hjort i Norge, at man lett kan bli sløv og ikke ta skiltene på alvor. Men skiltene er satt opp der det er kjente dyretråkk, og viser alltid en reell fare for vilt på strekningen. Å holde fartsgrensen kan faktisk være for høy fart på slike strekninger. Treffer du dyret med bare 10 kilometer lavere fart, kan det redde liv.

Vær også ekstra oppmerksom når du kjører i grålysningen om morgenen eller i skumringen om kvelden. Da vandrer hjortedyr mest. Dyrene kan også komme brått på og i stor fart ut i vegen. Derfor er det viktig å søke med blikket i sideterrenget etter tegn på dyr.

Hvis du risikerer å kjøre på dyret, så skal du bremse så hardt du kan og prøve å styre unna hvis det er mulig. Det kan være lurt å trene på unnamanøver på en øvingsbane.

Elg_COLOURBOX3.jpg

STORT DYR: Brems ned til lav hastighet hvis du møter hjortevilt i veien, og la dyret finne et egnet sted for å komme seg ut av veibanen.

Mye snø og salt gjør at elgen trekker til veiene

Når det er mye snø, trekker dyr ned mot veier som er brøytet. Det gjør de rett og slett fordi det er lettere å ta seg frem uten for mye energibruk. Dyrene vil også bevege seg mer når det er svært kaldt.

Høye brøytekanter kan gjøre at dyret oppfører seg på en uventet måte, som å hoppe over brøytekanten og ut i veien for så å bli skremt av bilen. Da kan dyret finne på å løpe bortetter veien, i stedet for å klatre over brøytekanten på den andre siden. Brems ned til lav hastighet og la dyret finne et egnet sted for å komme seg ut av veien.

Salt er en viktig næringskilde som det er mangelvare på i naturen. Derfor bør du være oppmerksom på at dyr kan stå i og ved saltede veier.

skilt_elgfare2.jpg

VEISKILT: Vær ekstra oppmerksom der det er varselskilt for vilt. Det varsler om en reell fare.

Små dyrefamiler

Hjortevilt holder ofte sammen i små familieflokker på vinteren. Ser du et dyr krysse veien, er det stor sjanse for at det kommer flere. Da er det viktig at du ikke blir så fokusert på den ene dyret du har unngått, at du i stedet treffer det neste dyret som kommer.

Varsle om ulykken!

Du skal alltid varsle om ulykken, selv om du tror dyret er uskadd. Skadde dyr lider, og det er derfor viktig at dyret blir funnet så raskt som mulig. Vær oppmerksom på at du risikerer avkortning på forsikringen og bonustap dersom ulykken ikke rapporteres og registreres.

Dette skal du gjør ved viltulykke:

 • Ta på refleksvest og sikre skadestedet.
 • Ring politiet på 02800. (Ved personskade ring også 113).
 • Bruk merkebånd og marker stedet dyret forlot veien.
 • Følg aldri etter skadet vilt. Viltet kan angripe, og dine spor kan ødelegge for søkshunden.
 • Avliv aldri større dyr. Den avgjørelsen tas av viltnemnda eller politiet.