Hva betyr DAB?

DAB står for Digital Audio Broadcasting, og er en standard for digitalisert lydkringkasting.  Kort fortalt er DAB digital radio, i forhold til FM som er analog.

Hvorfor har Norge satset på DAB?

Kapasiteten på FM-båndet er sprengt. En overgang til DAB vil gi bedre båndbredde og kunne slippe til flere kanaler og aktører inn på de forskjellige frekvensområdene.

Blir det flere radiokanaler med DAB?

Ja. Antallet radiokanaler er allerede en helt annen virkelighet enn med dagens FM-nett. Med digitale radiosignaler kan man dele samme frekvens på flere forskjellige radiokanaler. Dermed vil radiostasjonene kunne lage en radiokanal for en bestemt målgruppe. Tidligere var radiostasjonene avhengig av å få tildelt en frekvens for hver kanal. Nå er ikke antallet frekvenser det mest kritiske.

Hvem har bestemt at vi skal slukke FM-båndet?

Overgangen fra FM til DAB, altså en digitalisering av radioen, ble vedtatt i Stortinget i 2011. Det ble satt fem slukkevilkår som måtte innfris på forhånd:

 • NRKs DAB-kanaler må ha dekning tilsvarende dagens P1-dekning på FM.
 • Det kommersielle nettet må ha minst 90 prosent befolkningsdekning.
 • Det digitale radiotilbudet må representere en merverdi for publikum.
 • Det må finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil.
 • Minst halvparten av radiolytterne må daglig høre helt eller delvis på en digital radioplattform.

Dette mener NAF:

Det fjerde slukkevilkåret sier at det skal finnes rimelige og teknisk tilfredsstillende løsninger for radiomottak i bil. NAF mener dette punktet ikke er innfridd. Vi har testet slik adaptere og konkludert med at denne produktgruppen generelt virker uferdig. Mange er vanskelige å montere, vanskelige å bruke og det blir ledningsrot i bilen. Dessuten er det svært avgjørende at antennen monteres korrekt for å få godt radiomottak.

Når det gjelder det femte slukkevilkåret, som sier at halvparten av radiolytterne daglig må høre helt eller delvis på en digital radioplattform, er det greit å være oppmerksom på at det her også teller med de som hører på internettradio og de som hører radio via TV-boksen. Så det betyr ikke nødvendigvis at halvparten av lyttingen skjer via DAB.

Hvorfor har ikke så mange andre land satset på DAB?

Det er flere land som har valgt å satse på DAB (blant annet England, Tyskland m.fl.), men Norge er det eneste landet som har vedtatt å slukke det analoge FM-nettet. 19 land har per april 2016 vanlige radiosendinger på DAB, og ytterligere 22 har prøvesendinger. Noen land har valgt å ikke satse på DAB i det hele tatt, og noen sitter på gjerdet og velger å se an den teknologiske utviklingen.

Har Sverige droppet DAB helt?

Nei. Norske medier har skrevet at Sverige fullstendig har skrotet DAB. Det er en sannhet med modifikasjoner. Høsten 2015 bestemte Riksdagen at Sverige ikke skal gå videre med DAB i denne omgang. Men regjeringen påpeker at det ikke kan utelukkes at Sverige vil vurdere DAB på nytt, og at man venter på både internasjonale og norske erfaringer med å slukke FM-nettet og satse fullt på DAB.

Du kan lese hele sluttbehandlingen fra Riksdagen her (pdf)

Hva er forskjellen på DAB og DAB+?

Vi omtaler ofte dagens DAB+signaler som DAB, men dette kan gi rom for misforståelser. En tradisjonell DAB-radio kan i likhet med en FM-radio ikke ta inn signaler fra DAB+, og dermed være ubrukelig når DAB+ blir eneste alternativ i 2017. Forskjellen ligger i komprimeringen av signalene. DAB+ gir plass til flere kanaler, og det er enklere å få til tilleggsinformasjon som tekst og bilder.

Altså: Har du en DAB-radio som ikke har DAB+, gjerne en som er noen år gammel, må du kjøpe ny radio. Et godt tips er å søke opp en av kanalene som nå kun er tilgjengelig på DAB+, eksempelvis NRK Sport. Får du inn denne, har du DAB+-radio.

NB! Når vi i denne artikkelen snakker om DAB, mener vi DAB+. Vi skriver kun DAB for enkelhets skyld.

Hva er DAB i forhold til vanlig FM-radio?

DAB er digital radio, mens det tradisjonelle FM-båndet er analoge radiosignaler.

Det vanlige FM-båndet mellom 87,5 MHz og 108 MHz, som er satt av til radiokanaler over store deler av verden, begynner å bli fullt. Hver radiokanal krever sin bestemte frekvens. Radiostasjoner som har dekning over større områder krever flere frekvenser for samme radiokanal. Dagens nyere RDS-radioer (de fleste bilmonterte FM-radioer i dag har såkalt RDS) skifter frekvens uten at du ser det. På en tur fra Oslo til Bergen kan radioen din ha skiftet frekvens flere ganger selvom du bare har lyttet på NRK P1.

Etterhvert vil det bli vanskelig å få plass til alle eksisterende og nye radiokanaler i det analoge FM-båndet. I tillegg er analog radioteknologi gammeldags og lite fleksibel for dagens teknologi, krav og muligheter. 

Digitale radiosignaler kan «pakkes sammen» på samme frekvens og «pakkes ut» av radioen i bilen din. Det er altså plass til en mengde informasjon på den samme knappe mengden tilgjengelige frekvenser. Dermed kan radiostasjonene lage for eksempel flere radiokanaler for en bestemt målgruppe innen musikk, nyheter og lignende. Din favorittmusikk trenger ikke lenger passe inn i et trangt sendeskjema for en bestemt radiokanal. 

I tillegg gir DAB flere ekstra funksjoner, slik som å vise på displayet hvilken musikk som spilles, hva slags program du lytter på og hvem som er programledere og gjester. 

Kan jeg høre på DAB med en FM-radio?

Nei. En radiomottaker som kun er en DAB-mottaker, kan kun gjengi digitale radiosignaler. Men husk at mange originale bilradioer har BÅDE DAB-mottaker og FM-mottaker. Det betyr at nyere bilmonterte radioer har to mottakere; en for FM og en for DAB.

Kan jeg høre på FM med en DAB-radio?

Nei. En radiomottaker som kun er en FM-mottaker, kan kun gjengi analoge radiosignaler. På samme måte kan en DAB-radio kun motta digitale signaler. Men husk at mange originale bilradioer har BÅDE DAB-mottaker og FM-mottaker. Det betyr at nyere bilmonterte radioer har to mottakere; en for FM og en for DAB.

Er en radio som ikke har DAB+ ubrukelig?

Ja, en DAB-radio uten DAB+, eller en analog FM-radio, vil miste dekning samtidig med at FM-nettet skrus av i 2017. Legg merke til at vi i denne artikkelen snakker om DAB og mener DAB+. For enkelhets skyld; DAB slik vi snakker om det i dag er DAB+ og ikke den tidligere generasjonen DAB.

Bygges det helt nye antenner til DAB?

Ja, DAB krever en ny infrastruktur med nye antenner og basestasjoner. Digitale radiosignaler oppfører seg annerledes enn analoge radiosignaler, og dermed er det ikke sikkert masten som ble brukt til FM-signaler kan brukes til DAB. Vi antar imidlertid at utbyggerne gjenbruker anlegg som passer det nye radionettet der det går an.

Utbyggerne må søke den enkelte kommune om byggetillatelse, og noen steder i landet er det ikke lov å sette opp master, slik som nasjonalparker. 

Hvordan blir dekningen på DAB?

To av slukkevilkårene som Stortinget la til grunn for overgangen fra FM til DAB går direkte på dekning. NRKs digitale sendinger må ha like god dekning som NRK P1 har på FM, og de kommersielle kanalene (P4, Radio Norge etc.) må ha 90 prosents befolkningsdekning.

Det som er viktig å merke seg er at det er befolkningsdekning, og ikke arealdekning, det er snakk om. Derfor har fokuset vært på å få god dekning der folk flest bor. Det er derfor ikke uvanlig å oppleve dekningshull i områder der det bor lite mennesker.

Siden DAB er digitalt har du enten lyd, eller så er det stille. Blir signalet for svakt kutter rett og slett lyden ut, i forhold til på FM hvor dårlig dekning vil oppleves som skurr. 

Hvem tester hvor godt DAB egentlig er?

Det er Nkom, Nasjonal Kommunikasjonsmyndighet (tidligere Post- og teletilsynet) som har vært ansvarlige for å sjekke om kravene til dekning (ref. slukkevilkårene) er innfridd. I februar 2015 ble konklusjonen deres at dette var godkjent. Nkom har målt og teoretisk beregnet seg fram til resultatene.

Derimot er det få som har mulighet til å nøyaktig teste den faktiske dekningen rundt om i landet, siden dette krever avansert måleutstyr. Du kan teste dette i din egen bil dersom den har DAB+ ved å skru av funksjonen som bytter over til FM ved behov. Eller du kan montere en adapterløsning som kun tar inn DAB+. Pass på at antennen er montert etter bruksanvisningen.

Hvorfor forsvinner dekningen med en gang i noen tunneler?

På en analog FM-radio vil dårlig dekning høres som sus. Signalet blir svakere og med mer støy, men det kan fortsatt være mulig å høre hva som blir sagt. Med digitale radiosignaler er virkeligheten binær. (1 eller 0) Enten er det dekning, eller så er det ikke dekning. Tunneler krever egne basestasjoner både for FM og DAB. Men dekningsgraden er mer kritisk med DAB. Derfor vil du i tunneler uten DAB-dekning svært fort miste signalet, selv i korte tunneler. I den samme tunnelen har du sikkert kunnet leve med litt sus fra FM-radioen på grunn av manglende dekning siden du ikke har hatt følelsen av å miste signalet helt tross støy. 

Forsvinner absolutt all radio på FM i 2017?

Nei, det vil fortsatt være mulig å høre en del lokalradiostasjoner på FM de neste fem årene. Men de riksdekkende kanalene vil kun være tilgjengelig på DAB+. 

Slukkingen av FM-nettet vil skje i løpet av 2017, på forskjellige tidspunkter avhengig av landsdel.

Hvordan oppleves dårlig dekning på DAB i forhold til FM?

På en analog FM-radio vil dårlig dekning høres som sus eller skurr. Signalet blir svakere og med mer støy, men det kan fortsatt være mulig å høre hva som blir sagt. Med digitale radiosignaler er virkeligheten binær (1 eller 0). Enten er det dekning, eller så er det ikke dekning. Sviktende dekning vil høres som «klipping» i sendingen eller rar digital støy. Med digitale radiosignaler er altså kravet til sammenhengende dekning større, siden signalene er mer følsomme for dårlig dekning og i mindre grad tåler svake signaler.

Blir det DAB i alle tunneler i Norge?

Alle tunneler som har FM-dekning i dag, får også DAB. I tillegg vil alle tunneler over 500 meters lengde få egne DAB-sendere, forutsatt at de har en årsdøgnstrafikk på over 5000. Det betyr at mer enn 5000 biler må passere tunnelen i snitt per døgn. Utbyggingen i tunnelene følger i stor grad utbyggingen av Nødnett, det nye nasjonale radiosambandet for blålysetater og frivillige beredskapsorganisasjoner. Man slår altså to fluer i en smekk.

Men – ikke alle tunneler vil få DAB-dekning.

Vil absolutt alle i Norge kunne lytte på DAB?

Det er bestemt at dekningen skal avgjøres av befolkningsdekningen i området, og ikke av arealet. Det betyr kort og godt at der det er folk, enten beboere eller reisende langs veien, skal det være dekning. Men det betyr også at et øde fjellområde uten folk til vanlig kan være uten dekning når du er der på telttur. 

Svaret er altså nei. Områder der det bor svært få mennesker langt unna sivilsasjonen vil kunne oppleve at de ikke får DAB-dekning. Og når FM-båndet slukkes, vil ikke disse menneskene ha noen radiodekning i det hele tatt.

Kan jeg ettermontere en DAB-radio i bilen?

Ja. Det finnes en mengde muligheter. Det aller dyreste er å plukke ut den originale FM-radioen og sette inn en ny original (hvis det går an) som både har DAB og FM. Men dette er en mulighet for de færreste. For de fleste vil det beste være følgende:

 • Bytte ut den originale radioen med en ny uoriginal i samme størrelse som passer inn i «hullet» i dashbordet.
  Fordel: Billigere.
  Ulempe: Dagens originale anlegg styrer gjerne flere funksjoner på bilen, slik som navigasjon og klimaanlegg via en skjerm. Slike vil være nærmest umulige å fjerne. Men på biler med enkle originale radioer vil det være enkelt å sette inn en ny med DAB. Er du heldig, finner du en radio med mange flere funksjoner, slik som handsfree-styring av telefonen og trådløs avspilling av musikk fra telefon. 
 • La den originale radioen bli værende og sette inn en adapter, altså en liten DAB-mottaker, som kobles til det originale lydanlegget i bilen. 
  Fordel: Dette er en svært enkel og prisgunstig måte å skaffe seg DAB på, og mange klarer å sette inn en slik uten hjelp fra verkstedet.
  Ulempe: Mange av adapterne sender DAB-signalet videre via et svakt FM-signal til bilens originale anlegg. Den originale radioen settes på en bestemt FM-frekvens som adapteren sender på. Men - inntil FM-nettet er slukket er slik overføring følsom for støy. Lyden blir ikke optimal. Adaptere som bruker Bluetooth til overføring gir noe bedre lyd, og det beste er adaptere som kobles med kabel til AUX-inngangen på det originale anlegget (hvis en slik finnes). Noen nyere adaptere kobles også rett i antenneuttaket på den originale radioen, men da kobler man også helt bort bilens FM-antenne (og muligheten til å lytte på FM).
  NAF har testet endel adaptere som finnes på markedet, og de bærer preg av å være en «uferdig» produktgruppe. Les hele testen her!

Koster DAB-adaptere mye?

Nei. Adaptere finnes fra noen hundrelapper og oppover. Og de dyrere adapterne er som regel bedre enn de billige. DAB-radioer i «full størrelse» for montering i dashbordet ligger i en annen prisklasse, og her kan man i tillegg velge et komplett underholdningsanlegg.

Er de vanskelige å montere?

Både ja og nei. En enkel adapter kan monteres på ti minutter hvis man tåler en strømkabel til sigarettenneren som ligger løst og antennekabel som ikke er skjult. Vil du ha en penere og mer skjult montering krever det litt demontering av paneler og interiør. Vil du hente strøm fra noe annet enn sigarettenner krever det enda mer fingernemhet. 

Men husk uansett montering: Det er viktig å montere den medfølgende antennen helt riktig og slik bruksanvisningen beskriver.

Her kan du lese vår test av DAB-adaptere

Blir lyden fra DAB-adapterne like god?

Det kommer an på kommunikasjonen med bilens originale lydanlegg. Adaptere som bruker FM-signal til å videresende signalet til bilens anlegg kan få et noe støyende lydbilde, spesielt i områder der det fortsatt sendes mye på FM-båndet. Så langt har NAF opplevd at man får den beste lyden med en fysisk kabel mellom adapteren og bilens lydanlegg.

Hva slags DAB-adaptere finnes på markedet, og hva koster de?

Det finnes en rekke ulike adapterløsninger på markedet, og prisene varierer fra noen få hundrelapper og opp til et par tusen kroner. NAF har kjørt tester på dette, og avslørt store kvalitetsforskjeller, og ikke minst vist hvor kronglete en del av disse kan være både å montere og å bruke.

Et av slukkevilkårene var at det skulle finnes tilfredsstillende løsninger for montering i bil. NAFs test viste at det ikke nødvendigvis stemmer, og at mange vil oppleve enkelte av disse produktene som lite intuitive. Det skal dog sies at det stadig lanseres nye produkter innenfor denne sjangeren.

Dette mener NAF:

NAF utførte nylig en test av DAB-adaptere til bil. Vi tok for oss flere typer, fra enkle plug´n play-løsninger til mer integrerte løsninger. Selv om enkelte produkter fungerer godt, er vår generelle mening at dette er en ung og litt uferdig produktgruppe. Flere er vanskelige å montere, kronglete å bruke og gir et dårlig kvalitetsinntrykk.

En annen negativ ting de fleste adapterløsninger fører med seg er ledningsrot, samt at de legger beslag på 12v-uttaket. Det finnes selvsagt mer kostbare løsninger på markedet som skjuler det meste av ledninger, men dette krever fagfolk og koster vesentlig mer. Produktgruppen er stadig i utvikling og nye produkter lanseres stadig, men per nå mener ikke vi i NAF at adapterløsningene er tilfredsstillende slik det beskrives i slukkevilkårene Stortinget har lagt til grunn for sin begrunnelse om FM-slukking.

Adapter er riktignok ikke den eneste løsningen som er mulig å få på plass i bil. Å bytte spilleren kan også være et godt alternativ. Disse finnes både som universale eller skreddersydd til ulike bilmodeller. Problemet er at en DAB-spiller alltid krever ny antenne. Noen har glassantenne som festes i frontruten, mens andre krever fagkompetanse da de erstatter den eksisterende FM-antennen montert på karosseriet. De permanente gode løsningene krever installasjon av fagfolk, så kostnader vil da påløpe i tillegg til innkjøp av produktet.

Hvis jeg skal kjøpe ny bil, bør jeg velge DAB som ekstrautstyr?

Ja. Det er helt meningsløst å spare noen få kroner på å velge bort DAB. Og med et originalt anlegg får du en radio med to mottakere, både FM og DAB. Å velge bort DAB på en ny bil er å spare seg til fant. Mange biler har nå DAB+ som standard, og dette bør absolutt sjekkes før du handler. Uten DAB+ i bilen blir det tyst i 2017.

Hvis jeg skal kjøpe bruktbil, bør jeg prioritere en med original DAB-radio?

Det spørs. For det første må et eventuelt originalt DAB-anlegg være DAB+, og ikke førstegenerasjons DAB. For det andre er det andre egenskaper ved en bruktbil som teller mer enn eventuelt original DAB-radio. En adapter kan jo uansett ettermonteres, selvom det ikke blir like flott og fancy som et originalanlegg. Kjøper du bruktbil fra en forhandler kan det være et tips å prute på seg en ferdig montert DAB-radio eller adapter hvis det ikke følger med. 

Hva gjør jeg hvis jeg skal på ferie til utlandet og har original DAB i bilen?

Norge ligger i teten i utbredelse av DAB, og er også først ute med å stenge FM-nettet. Men – har du original DAB-radio eller en mer avansert uoriginal, har du antakelig FM også. Og har du ettermontert DAB-adapter bruker du bare den originale radioen med FM på «gamlemåten» i land uten DAB-sendinger.