Med 1374 registreringer og enda flere geografiske punkter har NAF verdifull informasjon å bruke til å stille kritiske spørsmål ved overgangen fra FM til DAB+ og til å jobbe for bedre radiodekning. I tillegg har vi selv kjørt hele E 6 i Nordland for å sjekke DAB-dekningen. Nedenfor ser du resultatet av dette og hvordan vi bruker dataene.

Dårlig dekning i tunneler og på mindre steder

Registreringene viser at det er god dekning i større byer og på sentrale veistrekninger, med unntak av tunnelene. Jo lenger du kommer fra sentrale steder, jo flere hull er det i dekningen. Det er generelt dårlig dekning i tunneler både på større og mindre veier. Vi var overrasket over at mange lange tunneler langs E 6 i Nordland ikke hadde DAB-dekning da vi kjørte der i oktober. I Nordland der FM-nettet slukkes først, så vi at det var dårlig dekning i området Lofoten, Vesterålen og Andøya og langs kysten sør for Bodø, i tillegg til alle tunnelene. Se linkene på denne siden til dekningstest av hvert enkelt fylke. 

Hva gjør vi med dataene?

DAB-dugnaden har fått stor respons og har blitt lagt godt merke til av politikere, myndigheter og media. 2. desember 2016 sendte NAF en oppsummering av dataene til Kulturdepartementet og beskrev samtidig utfordringene som bileierne har med å finne godt og rimelig DAB-utstyr til bilen. I brevet stilte vi spørsmål ved om det i tilstrekkelig grad var tilrettelagt for slukking av FM-båndet.

Vi har også sendt detaljerte data til Statens vegvesen om manglende dekning i tunnelene i Nordland, Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene, der FM-båndet slukkes først. Vegvesenet, som koordinerer utbygging av DAB i tunnelene, lover å komme i mål med innstallering av DAB i tunnelene før FM-båndet stenges. De har sendt oss en liste over tunneler i Nordland der det skal være installert DAB+ innen 2016. Denne listen omfattet de fleste tunneler der vi etterlyste dekning.

Til våre medlemmer i Nordland: Send oss gjerne nye registreringer på DAB-dekningen i tunnelene nå, så tar vi det opp på nytt med Vegvesenet hvis det fortsatt mangler dekning.

Detaljerte data for Nordland, Møre og Romsdal og Trøndelagsfylkene er også sendt til NRK. De har lovet å følge opp dette og undersøke dekningen.

I siste stortingsdebatt om DAB 11. desember i fjor, var det flere sentrale politikere og flere av ministrene som viste til resultatene av DAB-dugnaden som eksempel på dårlig DAB-dekning som folk opplever. Til tross for dette, og til tross for fokuset på utfordringer med DAB-utstyr i bilen og spørsmål om sikkerhet langs veien, ble det endelig besluttet i Stortinget at innføringen av DAB+ skal fortsette og at FM-båndet skal stenges. 

I det videre arbeidet vil NAF ha større fokus på å sikre at DAB-tilgangen er så god som mulig for våre medlemmer og at medlemmene har god informasjon om ulike løsninger for mottakelse av DAB+.  Alle våre registreringer av dårlig DAB-dekning blir videresendt til NRK slik at de kan gjøre nødvendige forbedringer før stenging av FM-båndet og dårlig dekning i tunneler blir formidlet til vegvesenet.

Her ser du når FM-nettet stenges i ditt fylke: 

Region

Kanal(er)

Dato

Nordland

Alle

11.01.2017

Trøndelag, Møre og Romsdal

NRK

08.02.2017

Trøndelag, Møre og Romsdal

P4, Radio Norge, lokalradio

21.04.2017

Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland

NRK

26.04.2017

Telemark, Buskerud, Hedmark og Oppland

P4, Radio Norge, lokalradio

16.06.2017

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder

NRK

21.06.2017

Sogn og Fjordane, Hordaland, Rogaland, Agder

P4, Radio Norge, lokalradio

15.09.2017

Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus

NRK

20.09.2017

Østfold, Vestfold, Oslo, Akershus

P4, Radio Norge, lokalradio

08.12.2017

Troms, Finnmark

Alle

13.12.2017

 

Råd til deg som skal kjøpe DAB-utstyr:

  • Velg alltid radio eller adapter som har service following. Da unngår du at du må scanne etter nye signaler når du kommer inn i en ny region der signalet sendes på en annen frekvens.
  • Velg en adapter med antenne som har jording til karosseriet. (Tilbakemeldinger fra medlemmer tyder på at flere har problemer med å få signaler også på steder der det skal være god radiodekning. Dette kan skyldes mangler ved utstyret eller mangelfull montering av utstyret. Erfaringsmessig vil en antenne som skal jordes til karosseriet på bilen være den teknisk beste løsningen.)
  • Jordingen må gjøres ordentlig slik det er anbefalt i bruksanvisningen. Vi anbefaler at du får jobben gjort profesjonelt. Mange som selger radio med adapter tilbyr også montering, eller kan gi råd om hvor du får gjort dette.

Sjekk våre sider med test av adapterløsninger  og vår oversikt over kostnader ved ettermontering av integrert DAB-radio i bilen.

Må du installere DAB+ i bilen? Nei, det finnes gode alternativer til DAB-radio hvis vi skal tro de som har testet dette. Ved hjelp av mobiltelefonen kan du streame radio alle steder der det er nettdekning. DinSide har sammenlignet radio via mobilen.