Tilbakemeldingene viser at det er god dekning på store steder og på E 6, med unntak av tunnelene. Og dem er det mange av. Jo lenger man er fra et sentralt sted, dess dårligere er opplevelsen av dekningen.

Vi har mange registreringer for Lofoten, Vesterålen og Andøya og langs kysten sør for Bodø. Vegvesenet lovet å ordne DAB+ i mange av tunnelene før stenging av FM 11. januar i år. Vi vil gjerne at våre NAF-medlemmer sjekker om dette er gjort.

FM-nettet i Nordland ble stengt 11. januar 2017

Klikk for større bilder