De fleste registreringene er på sideveier og mindre veier, på fjelloverganger og i fjellområder, men det er tydelig i tilbakemeldingene at mange bor og ferdes langs disse veiene.

Det er få registreringer på de større veiene, med unntak av noen strekninger langs E 16 og Rv 4 og et fåtall punkter langs E 6. 

FM-nettet i Oppland stenger 26. april 2017

Klikk for større bilde