Moderne teknologi og bruk av data gir en verden av nye muligheter. Det er ingen nyhet at biler nå kommuniserer med verdenen utenfor, men hvor avansert denne kommunikasjonen er, vil nok overraske mange. Det er også grunnen til at NAF og paraplyorganisasjonen FIA er krystallklare at bileieren skal bestemme og ha oversikt over hva slags data bilen gir fra seg, og hva dette brukes til.

Nyttige funksjoner

Men det er utvilsomt nyttige funksjoner som kommer forbrukeren til gode. Du som fører har en helt annen oversikt over bilens tilstand enn bare for få år siden, noe som igjen kan være med på å øke trafikksikkerheten ute på veien. Og hvem av oss ønsker å bli stående i stillestående kø dersom vi kan unngå det ved å bli varslet?

eCall

eCall er et nødanrop som angir bilens plassering og som gjør at nødetatene lettere kan hjelpe. Anropet sendes enten automatisk ved en kollisjon, eller aktiveres manuelt av passasjerene i bilen ved et uhell. I tillegg til at relevant informasjon og plassering sendes nødsentralen, opprettes det en lydkanal til bilen slik at passasjerene kan informere om hva som har skjedd i de tilfellene der det er mulig.

Trafikkinformasjon

Trafikkinformasjon i sanntid kan være gull verdt for bilføreren. Det viser både vær og føreforhold, kø og andre hendelser framover på kjøreturen. Dette gjør at navigasjonssystemet kan kalkulere om til alternative ruter som sparer deg for tid og kaos på veien. For at dette systemet skal fungere godt i praksis er man avhengig av at det baserer seg på kortsiktige prognoser/fersk trafikkinformasjon.

Ecodriving-assistent

Dette er et system i bilens computer som hjelper føreren til å kjøre så økonomisk som mulig. Dette gjøres ved å gi tilbakemeldinger om gjeldende drivstofforbruk, energieffektivitet, hvilket gir du bør bruke, hastighet og grad av akselerasjon osv. I tillegg til å vise momentant forbruk har mange slike systemer en indikator (symboler) som gir føreren klare tegn på om vedkommende kjører økonomisk eller ikke. Videreutviklingen av disse systemene gjør nå at føreren kan bli varslet om ting vedkommende ennå ikke ser, for eksempel et kryss eller lignende rundt en sving. På denne måten får man bedre flyt i kjøringen og sparer drivstoff.

Grønnere kjørerute

En del navigasjonssystemer kan i tillegg til å vise raskeste eller korteste rute, også vise den mest drivstoffvennlige. Systemet tar da hensyn til elementer som topografi, fartsgrenser og avstander. Mer avanserte utgaver tar også inn trafikkinformasjon i sanntid, slik at du unngår å bruke unødvendig drivstoff på kjøreruter med dårlig trafikkflyt.

Overvåking av dekktrykk

En dekktrykkvarsler forteller føreren når det er mindre luft i hjulene enn det som er optimalt eller angitt. Sensorer overvåker lufttrykket i alle hjulene, og de fleste varsler føreren – enten akustisk eller visuelt i et display – i to trinn. Først gis et varsel om at trykket er redusert, før føreren senere får beskjed om å etterfylle luft.