Det er bare å venne seg til begrepet «connected cars» først som sist. En bil er nemlig ikke bare lenger en bil. Det er en datamaskin på fire hjul, proppfull av sensorer, som logger det meste skjer under kjøreturen. Disse dataene sendes inn til bilprodusenten, bearbeides og brukes så til ulike formål.

De fleste er interessert 

I en fersk spørreundersøkelse NAFs paraplyorganisasjon FIA har gjort i tolv europeiske land, svarer 52 prosent av de spurte at de er interessert i «connected cars» – altså biler som er koblet opp mot verdenen utenfor. 18 prosent svarer at dette blir deres neste bil. Seks prosent svarer at de allerede har en oppkoblet bil.

Sikkerheten veier tyngst

Hovedgrunnen til dette er økt sikkerhet på veien, men også elementer som bedre drivstofføkonomi og å unngå kø er viktige for de spurte. 

Når folk allerede eier en slik bil er det andre utfordringer som melder seg. Da begynner tankene å kverne rundt hva bilprodusenten eller andre egentlig vet om deg, hvor detaljerte data som samles inn, hvor disse blir sendt og ikke minst hva de brukes til.

Ønsker mulighet til å slå av 

Stikkordet er kontroll. Ni av ti i undersøkelsen er enige om at det er de selv som eier dataene som lagres i deres bil. 91 prosent sier de vil ha muligheten til å deaktivere oppkoblingen, mens 76 prosent av de spurte vil ha muligheten til å bestemme når og hvor lenge disse dataene deles. 

Frihet er også viktig for forbrukeren/bileieren. Dersom uhellet skulle være ute, vil 78 prosent av de spurte i undersøkelsen fortsatt kunne velge verksted selv. De vil ikke at det skal være noe automatikk i at bilen repareres av produsenten som mottar dataene om at noe er feil.

Storebror ser deg

Det er liten tvil om at deler av datamengden som samles og sendes inn kan gjøre hverdagen enklere for deg som bilfører/bileier. Man kan få raskere hjelp dersom noe skjer, og kanskje også relevante tilbud tilpasset ditt bruksmønster. Likevel er det verdt å merke seg at 86 prosent av de spurte i undersøkelsen bekymrer seg nettopp for at dataene skal brukes kommersielt.

Det er også viktig å være klar over at informasjonen din bil sender fra seg kan misbrukes, eller brukes mot deg. Det finnes allerede eksempler på at bileiere har blitt nektet garanti- eller reklamasjonsrettigheter fordi produsenten sitter på info de mener viser at bileier har brutt vilkårene.

Redd for å bli sett og lekkasjer

Dette er bare noe av det de spurte i undersøkelsen bekymrer seg for. 70 prosent av de spurte sier de ikke liker tanken på at noen kan se hvor de har vært, mens hele 88 prosent er redd for lekkasjer av deres private data. 

Dataene bilen sender fra seg transporteres i utgangspunktet gjennom sikre nettverk kun bilprodusenten har tilgang til. Likevel ser man hacking på veldig mange arenaer, og hele 85 prosent svarer at dette er noe de ser med bekymring på.  

Bileier i førersetet

Det er liten tvil om hva forbrukerne ønsker seg. Hele 95 prosent svarer at de ønsker en lovgivning som beskytter brukerdata som ”connected cars” gir fra seg. Ikke nok med det. De ønsker også ha kontroll på hva som lagres, hvor dette sendes og hva det brukes til.

Dette samsvarer godt med kravene FIA og NAF har til myndighetene. Vi er krystallklare på at forbrukeren må få vite hvilke data de ulike bilmodellene på markedet samler inn, hva som blir lagres og hva disse dataene brukes til. I dag er ikke du som bileier tilstrekkelig informert om hva bilprodusenten vet om deg.

Du skal bestemme

Du som bileier bør ha muligheten til å deaktivere overføring av data som ikke er absolutt nødvendig for en trygg og sikker bruk av bilen. Du som kjøper betaler faktisk for maskinvaren som gjør denne oppkoblingen mulig. Dermed skal du slippe å bli låst til produsentens systemer, og med det kunne velge tjenester fra forskjellige leverandører etter hva som passer ditt behov og lommebok.

Data i bil er et tema NAF følger nøye med på framover. Hele 40 prosent av de spurte i NAFs siste medlemsundersøkelse svarer at dette er et viktig tema for dem.

* Undersøkelsen er utført av FIA. Totalt 12.000 respondenter i følgende land: Østerrike, Tyskland, Belgia, Frankrike, Finland, Italia, Nederland, Storbritannia, Polen, Tsjekkia, Danmark og Spania.