Avgifter

Omregistreringsavgiften gjelder ved kjøp og salg av brukte biler. Formålet er å gi staten inntekter.

Salgsmelding ved salg av bil

Når du kjøper en ny bil eller importerer en bil som skal registreres for første gang i Norge, må det betales en engangsavgift.