Avgifter

Årsavgiften slipper du ikke unna, og den må betales nøyaktig innen fristen for å unngå tilleggsgebyr på opptil 250 kroner.

Omregistreringsavgiften gjelder ved kjøp og salg av brukte biler. Formålet er å gi staten inntekter.

Når du kjøper en ny bil eller importerer en bil som skal registreres for første gang i Norge, må det betales en engangsavgift.