Årsavgiften er bestemt av politikerne, og det er Skatteetaten som har jobben med å kreve den inn. Det hjelper altså ikke stort å klandre Skatteetaten for selve årsavgiften og størrelsen på den.

Siste frist er 20. mars!

Årsavgiften må betales i tide, senest 20. mars i 2017. Er du lur, legger du regningen til forfall i god tid. Da er du sikret at regningen er betalt innen fristen. Det er temmelig nytteløst å fortelle at man var på ferie eller jobbreise, eller av andre grunner ikke fikk betalt i tide.
Er du usikker på om du har betalt årsavgiften i tide? Sjekk status hos Skatteetaten her.

Årsavgiften har følgende viktige datoer:

  • 1. januar:
 På denne datoen er satsene for årsavgiften for året klare. Avgiften endrer seg fra år til år, avhengig av hva politikerne bestemmer i budsjettforhandlinger.
  • Denne datoen danner også grunnlaget for hvem årsavgiften sendes til. Den som står registrert som eier av bilen i kjøretøyregisteret (Autosys) får regningen uansett om bilen er solgt. Les mer lenger ned i saken!
  • 20. mars:
 Frist for betaling av årsavgiften. Unngå trøbbel, betal i tide. Det skal mye til å nå fram med en klage eller utsettelse.
  • 20. mars er også fristen for å vrake en bil for å unngå årsavgift.
  • 30. juni:
 Vrakes bilen innen denne datoen slipper du unna med halv årsavgift. Det vil si at du får refundert halvparten av beløpet du betalte inn innen 20. mars. Du må først betale hele årsavgiften. Vraker du bilen etter 30. juni, får du ingen refusjon av årsavgiften.
  • 1. juli:
 Kjøper du ny bil etter denne datoen, eller setter skilter igjen på en gammel bil der skiltene tidligere har vært levert inn, betaler du halv årsavgift. Du får faktura fra Skatteetaten.
  • 31. desember:
 Hvis du vil unngå årsavgift for neste år, må bilen avregistreres eller registreres på ny eier før året er omme.

Dette er satsene for årsavgiften for 2017:

Bil under 7500 kilo (inkl. røde prøveskilt) kr 2 820
Bil under 7500 kilo, diesel uten partikkelfilter  kr 3 290
Motorsykkel kr 1 960
 Elbil, veteranbil, moped, traktor, taxi (med hovedløyve) med flere kr 455 
Tilleggsavgift for bil og motorsykkel kr 250
Tilleggsavgift for moped, traktor, taxi, veteran, elbil med flere kr 50

Hvis du har et kjøretøy som veier minst 7 500 kg, skal du betale vektårsavgift. Les mer om vektårsavgift her.

Hvem får regningen på årsavgiften?

Regningen på årsavgiften blir sendt til den som sto registrert som eier av kjøretøyet pr. 1. januar. Blir kjøretøyet solgt og registrert på ny eier før forfall for avgiften, blir allikevel kravet sendt til den som var registrert som eier 1.januar. 
Ved salg før forfall av årsavgiften, anbefaler vi at du regulerer hvem som er ansvarlig for betaling av avgiften i kjøpekontrakten. Det kan imidlertid være lurt å betale årsavgiften før forfall eller ved overlevering av bilen.
Selger du en bil der årsavgiften allerede er betalt, er det lurt å selge bilen slik at ny eier registreres før 1. januar. Med andre ord; har du planer om å selge bilen din, er det lurt å få gjort det før nyttår. Da får den nye eieren regningen på årsavgiften, og dere er vel forlikte.

Det er dyrt å somle med årsavgift

Hvis avgiften betales for sent, påløper det en tilleggsavgift på kr. 250,-.  
For mopeder, traktorer, taxi, veteranbiler, elbiler og andre er tilleggsavgiften 50 kroner.
I april sender Skatteetaten ut purring til eier på purretidspunktet. Har bilen skiftet eier mellom 1. januar og 20. mars skal ny eier ikke få tilleggsavgift.
I de tilfeller årsavgiften ikke betales, vil den bli inndrevet gjennom Statens innkrevingssentral. Kravet rettes mot den som sto registrert som eier per 1. januar. Nye eier vil få et vedtak om avskilting.
Vær klar over at Skatteetaten ikke er bundet av avtaler som måtte være inngått mellom selger og kjøper knyttet til fordeling av avgiftskravet. Derfor er det viktig å avklare hvem som skal betale årsavgiften når bilen skifter eier.

Hvordan slippe å betale årsavgift

For å slippe å betale årsavgift, må skiltene leveres inn før 31.12. Har bilen skilter på etter dette tidspunkt vil det bli utsendt krav om årsavgift.
Årsavgiften vil også falle bort i sin helhet hvis bilen leveres til vraking hos godkjent bilopphuggeri eller vrakplass før forfall. I slike tilfeller kan man se bort fra et eventuelt krav. Vrakes bilen etter forfallsdato og før 30. juni refunderes halv avgift til siste eier. Refusjonen vil bli automatisk utbetalt, som regel i løpet av måneden etter vraking. For kjøretøyer som leveres til vraking etter 30. juni, gis det ingen reduksjon i avgiften.

Her finner du komplett oversikt over satsene på årsavgift

Endringer i årsavgiften fra 2018

I 2018 blir årsavgiften omdøpt til trafikkforsikringsavgift. Innkreving av trafikkforsikringsavgiften skal overtas av forsikringsselskapene. Formålet med omleggingen er å gi større fleksibilitet for bileierne og å forenkle og effektivisere avgiftsadministrasjonen. Avgiften vil bli inkludert i forsikringspremien, slik at bileierne etter en omlegging vil kunne forholde seg til én faktura.

Les mer om dette i statsbudsjettet 2017