For personbiler bestemmes størrelsen på avgiften utfra hvor mye bilen veier, hvilken effekt den har og hvor mye CO2 den slipper ut.

Avgiftene betales for hver g/km (CO2-utslipp), kilowatt (effekt) og kilo bilen har. Ved bruktimport gis det fradrag i avgiften beregnet etter kjøretøyets alder.

Inntekt til staten

Engangsavgiften har først og fremst til hensikt å skaffe inntekter til staten, men skal også ivareta hensynet til miljø og sikkerhet. Den betales ved førstegangsregistrering.

Avgiftslette for alternative drivstoff

  • El- og hydrogenbiler har fritak for engangsavgift.
  • Hybridbiler slipper avgift for vekten og effekten av el-motoren og batteripakken.
  • Biler som kan bruke E85 som drivstoff (flexifuelbiler) gis et fradrag i engangsavgiften på 10.000 kroner.

Historikk

Engangsavgiften ble første gang etablert i 1955 som en midlertidig avgift på import av motorkjøretøyer og traktorer. Innføringen var et tiltak for å bremse valutaforbruket og satsen ble satt til 10 prosent av importavgiften.

  • 1982: avgiften blir omgjort til en kombinert verdi- og vektavgift.
  • 1996: avgiften fastsettes på grunnlag av kjøretøyets egenvekt, motorens slagvolum og effekt.
  • 2001: avgiften blir lagt om fra å være en innførselsavgift til en avgift som betales ved førstegangsregistrering i det sentrale motorvognregisteret.
  • 2007: Slagvolum blir byttet ut med en CO2-komponent som avgiftsgrunnlag.

 Fra omleggingen i 2007 har CO2-komponenten blitt endret flere ganger, mens effektkomponenten ble redusert i 2010 og 2011. Vektkomponenten er uendret.