Engangsavgiften har først og fremst til hensikt å skaffe inntekter til staten, men skal også ivareta hensynet til miljø og sikkerhet. Den betales når bilen er godkjent hos Statens vegvesen.

Størrelsen på engangsavgiften beregnes ut fra kjøretøyets avgiftsgruppe, hvor mye bilen veier, CO2-utslipp, NOx-utslipp og slagvolum. For noen kjøretøy inngår motoreffekt i beregningsgrunnlaget.

Du kan bruke Skatteetatens kalkulator for å beregne engangsavgiften på din bil.

Avgiftslette for alternative drivstoff

  • Elbiler og andre elektriske kjøretøy
  • Hydrogenbiler og hybridbiler
  • Biler som kan bruke E85 som drivstoff (flexifuelbiler) gis et fradrag i engangsavgiften på 10.000 kroner.

Se fullstendig oversikt over fritak og reduksjon hos Skatteetaten

Fra og med 1. juli 2018 ble det innført en ny metode for beregning av vektfradrag på ladbare hybrider

Import av bruktbil

Dersom du skal importere bruktbil fra utlandet kan du få reduksjon i engangsavgiften. Dette kalles bruksfradrag.