Vrakpantavgiften er på 2400 kroner for 2015 og betales ved førstegangsregistrering av bilen sammen med engangsavgiften. 

Vrakpanten er for 2015 på 3000 kroner. Dette er altså penger du får når du leverer inne bilen til en godkjent biloppsamler.

Gro Harlem Brundtlands idé

Ordningen med et oppsamlingssystem for bilvrak startet i 1978 etter forslag fra miljøvernminister Gro Harlem Brundtland. Den skulle sørge for innsamling og gjenvinning av utrangerte kjøretøy, som tidligere ble hensatt i naturen eller bak en låve.

Vrakpanten ble innført for å gi et økonomisk motivasjon til å levere inn bilene. I 1978 var avgiften på 450 kroner. 

Selskapet Autoretur AS har ansvar for administreringen av ordningen. Selskapet er eid av de norske bilimportørene og representerer til sammen 40 bilmerker.

Kampanjer ga resultater

Det har blitt gitt et midlertidig statlig tilskudd til vrakpanten to ganger, i 1996 og i 2008. I 1996 ble vrakpanten økt fra 1000 kroner til 6000 kroner og vel 220.000 biler ble vraket. Gjennomsnittsalderen ble redusert fra 10,4 til 9,9 år fra 1995 til 1996. Den var derimot tilbake på samme nivå få år etter, ettersom ordningen kun var midlertidig.

De siste årene har dessverre antallet biler som vrakes blitt redusert. Mye av forklaringen ligger i at vrakpanten ikke er justert i takt med den økonomiske utviklingen i samfunnet.

Vrakpanten kan bli enda høyere

I mai 2013 ble vrakpanten hevet med 500 kroner til 3000 i revidert nasjonalbudsjett. Siden NAF begynte sitt avgiftsprosjekt, har vrakpanten blitt doblet på to og et halvt år. Før det sto vrakpanten stille på 1500 kroner i ti år. Det er godt gjennomslag for NAF.

Målet for NAF er imidlertid å få vrakpanten opp til 5000 kroner. Den jobben fortsetter.