Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil i 2018 er 3,50 kroner per kilometer, uavhengig av kjørelengde.  

Kjøregodtgjørelsen kan bestå av et fast månedlig beløp, en fast godtgjørelse pr. kjørte kilometer eller en kombinasjon av disse. Den vanligste formen for godtgjørelse er en kilometerbasert bilgodtgjørelse og da etter statens satser.

Statens satser for bruk av egen bil:

  • Bil: kr 3,90 per km
  • Motorsykkel over 125 ccm: kr 2,95 per km
  • Moped og motorsykkel inntil 125 ccm: kr 2,00 per km

Den 22. juni 2018 ble Statens satser for kjøregodtgjørelse endret. Kjøregodtgjørelsen ble justert fra 4,10 til kr 3,90. Satsen gjelder også elbiler. Tidligere fikk man en sats på kr 3,45 per kilometer når man kjørte over 10.000 kilometer, men dette skillet er nå fjernet slik at satsen er kr 3,90 uansett.

For arbeidstakere som fyller drivstoff hvor bomavgift er inkludert i drivstoffprisen, dekkes et tillegg på kr 0,10 pr. km i tillegg til kilometersatsen.

Statens satser for kjøregodtgjørelse gjelder for statsansatte, men det er vanlig at andre også følger disse satsene. Differansen mellom skattefri kilometergodtgjørelse på kr 3,50 per kilometer og kjøregodtgjørelse på kr 3,90 per kilometer betyr i praksis at du skatter av de siste 40 ørene du får betalt per kilometer.

Les mer om dette i Statens reiseregulativ. Her finner du også informasjon om satsene for skattefrie tillegg for passasjer, bruk av tilhenger og skattefrie satser for andre transportmidler følger særavtalen.

Krav til arbeidstakeren

Det stilles visse krav til arbeidstakeren for å kunne motta kjøregodtgjørelse etter statens satser. Blant annet må arbeidsgiveren ha gitt arbeidstaker tillatelse til å benytte seg av egen bil i yrket. Arbeidstakeren må også utstede en reiseregning til arbeidsgiveren.

Fast sum

Mange arbeidstakere får en viss fast sum i året for å benytte egen bil. Da vil en del være skattefritt og en del bli å betrakte som lønn, avhengig av hvor mye du kjører. Dette beløpet vil komme på toppen av den øvrige inntekten du har, og bli skattlagt med den marginalskatten du har.

Historiske data

Hvis du trenger å beregne kjøregodtgjørelse eller se satsene fra tidligere år finner du oversikt over dette på Skatteetatens sider.

Bruk NAF Reiseplanlegger!

Mange bruker NAFs reiseplanlegger for å få oversikt over kilometer og kostnader. Reiseplanleggeren gir deg oversikt over blant annet bompenger og selvsagt kilometer og rute, som du kan føre inn i regnskapet for kjøringen din.

NAF Reiseplanlegger finner du her!