Statens satser for bruk av egen:

  • Bil: kr 4,03 per km
  • Motorsykkel over 125 ccm: kr 2,95 per km
  • Moped og motorsykkel inntil 125 ccm: kr 2,00 per km

Andre fremkomstmidler enn bil har andre satser. Disse finner du i Statens personalhåndbok for 2020.

Har jeg rett til kjøregodtgjørelse?

Statens satser for kjøregodtgjørelse gjelder kun statsansatte, men det er likevel  vanlig at også andre bedrifter som gir sine ansatte godtgjørelse for bruk av egen bil følger statens satser.

Retten til kjøregodtgjørelse må avtales med arbeidsgiver, og det kreves at du utsteder en reiseregning til arbeidsgiver.

Er det skattefritt?

Kjøregodtgjørelse kan avtales som et fast månedlig beløp, en godtgjørelse per kjørte kilometer eller en kombinasjon av disse. Får du en viss fast sum i året eller måneden for å benytte egen bil, vil en del være skattefritt og en del kan være å betrakte som alminnelig skattepliktig lønn. Dette vil avhenge av hvor mye du faktisk kjører.

Det vanligste er en kilometerbasert godtgjørelse etter statens satser. Satsen for kilometergodtgjørelse ved reise innenlands er i dag kr. 4,03 per kilometer. Av disse er det kun kr. 3,50 som er skattefrie, slik at du altså må skatte av de siste 53 ørene du får betalt per kilometer. Satsen er den samme også for elbil.

Du kan få ekstra tillegg

I tillegg til den alminnelige kilometergodtgjørelsen gis det tillegg for enkelte typer kjøring, for kjøring med tilhenger og for å ha med passasjerer i bilen.

  • Kr 1,00 per km for kjøring på skogs- og anleggsveier.
  • Kr 1,00 per km når det er nødvendig med tilhenger for å bringe med utstyr og materiell som på grunn av sin vekt og beskaffenhet ikke er naturlig å plassere i bagasjerom eller på takgrind.
  • Kr 1,00 per km når det tas med arbeidstakere på oppdrag i bilen.

Dekker også bomavgift

Også andre nødvendige utgifter i forbindelse med reisen dekkes, som bomavgift o.l. Fyller du drivstoff et sted hvor bomavgiften er inkludert i bensinprisen, dekkes et tillegg på kr. 0,10 per kilometer på toppen av den alminnelige kilometersatsen. Dette erstatter den tidligere særskilte satsen for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø.

Historiske data

Hvis du trenger å beregne kjøregodtgjørelse eller se satsene fra tidligere år finner du oversikt over dette på Skatteetatens sider.

Bruk NAF Reiseplanlegger!

Mange bruker NAF Reiseplanlegger for å få oversikt over kilometer og kostnader. Reiseplanleggeren gir deg oversikt over blant annet bompenger og selvsagt kilometer og rute, som du kan føre inn i regnskapet for kjøringen din.