I de fleste tilfeller vil denne være skattefri, men det stilles noen krav til hvordan dette ytes. 

Statens satser for bruk av egen bil 2015 – innland

Kjøring i perioden

fom. 01.01.15

1 - 10 000 km

kr 4,10*

over 10 000 km

kr 3,45*

El-bil, ikke hybrid

kr 4,20

Tilhengertillegg, stor/tung last

kr 1,00

Passasjertillegg

kr 1,00

*) Tillegg på 10 øre per km for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø.

Andre fremkomstmidler 

  • Motorsykkel kr. 2,90,- pr. km. 
  • Moped kr. 2,00,- pr. km. 

Kjøregodtgjørelsen kan bestå av et fast månedelig beløp, en fast godtgjørelse pr. kjørte kilometer eller en kombinasjon av disse. Den vanligste formen for godtgjørelse er en kilometerbasert bilgodtgjørelse og da etter statens satser.

Godtgjørelsesvilkår

Kjøregodtgjørelsen er skattefri så lenge du holder deg innenfor statens satser, så sant det dreier seg om kjøring i yrkessammenheng. Du kan ikke få skattefri godtgjørelse for kjøring til private formål. Kjøring til og fra jobb vil typisk ikke være yrkeskjøring.

Krav til arbeidstakeren

Det stilles visse krav til arbeidstakeren for å kunne motta kjøregodtgjørelse etter statens satser. Blant annet må arbeidsgiveren ha gitt arbeidstaker tillatelse til å benytte seg av egen bil i yrket. Arbeidstakeren må også utstede en reiseregning til arbeidsgiveren.

Fast sum

Mange arbeidstakere får en viss fast sum i året for å benytte egen bil. Med en slik ordning vil en del være skattefritt og en del bli å betrakte som lønn, avhengig av hvor mye du kjører.

Dette beløpet vil komme på toppen av den øvrige inntekten du har, og bli skattelagt med den marginalskatten du har.

Historiske data

Trenger du historiske data for å beregne kjøregodtgjørelse fra i fjor eller se hva satsene var tidligere år?

Skatteetaten har denne oversikten over kjøregodtgjørelse de siste årene.