Skattefri kilometergodtgjørelse ved bruk av privat bil i 2018 er 3,50 kroner per kilometer, uavhengig av kjørelengde.  

Kjøregodtgjørelsen kan bestå av et fast månedlig beløp, en fast godtgjørelse pr. kjørte kilometer eller en kombinasjon av disse. Den vanligste formen for godtgjørelse er en kilometerbasert bilgodtgjørelse og da etter statens satser.

Statens satser for bruk av egen bil er følgende i 2018:

  • For inntil 10 000 kilometer: kr 4,10 per km*
  • Over 10 000 kilometer: kr 3,45 per km*
  • Elbil (ikke hybrid):  kr 4,20 per km
  • Motorsykkel over 125 ccm: kr 2,95 per km
  • Moped og motorsykkel inntil 125 ccm: kr 2,00 per km

* tillegg på 10 øre for arbeidstakere med arbeidssted i Tromsø

I praksis betyr det at man ved bruk av privat bil i jobbsammenheng skatter av de siste 60 ørene man får utbetalt per kilometer.

Satsene for skattefrie tillegg for passasjer, bruk av tilhenger og skattefrie satser for andre transportmidler følger særavtalen. Les mer om dette på regjeringens nettsider.

Krav til arbeidstakeren

Det stilles visse krav til arbeidstakeren for å kunne motta kjøregodtgjørelse etter statens satser. Blant annet må arbeidsgiveren ha gitt arbeidstaker tillatelse til å benytte seg av egen bil i yrket. Arbeidstakeren må også utstede en reiseregning til arbeidsgiveren.

Fast sum

Mange arbeidstakere får en viss fast sum i året for å benytte egen bil. Da vil en del være skattefritt og en del bli å betrakte som lønn, avhengig av hvor mye du kjører. Dette beløpet vil komme på toppen av den øvrige inntekten du har, og bli skattlagt med den marginalskatten du har.

Historiske data

Hvis du trenger å beregne kjøregodtgjørelse eller se satsene fra tidligere år finner du oversikt over dette på Skatteetatens sider

Bruk NAF Ruteplanlegger!

Mange bruker NAFs ruteplanlegger for å få oversikt over kilometer og kostnader. Ruteplanleggeren gir deg oversikt over blant annet bompenger og selvsagt kilometer og rute, som du kan føre inn i regnskapet for kjøringen din.

NAF Reiseplanlegger finner du her!