Det finnes forskjellige bilforsikringer å velge i; ansvarsforsikring, delkasko og kaskoforsikring.

Bilforsikring er kostbart, og det lønner seg å kontrollere priser hos de forskjellige forsikringsselskapene. Her kan det være store summer å spare. Det er viktig å vurdere hvilken forsikringsdekning du har behov for.

Ansvarsforsikring

Med noen få unntak er alle bileiere pliktige til å tegne ansvarsforsikring på biler som er i bruk, slik det står i bilansvarsloven paragraf 15. Ansvarsforsikringen er ment å dekke enhver skade som bilen gjør på sine omgivelser. Dette kan være skade på andre biler i en kollisjon, bygninger, mennesker og dyr. Skadene kan bli meget store, for personskader snakker vi fort om mange millioner kroner.

Du må derfor sørge for å tegne forsikring på den bilen du har kjøpt før du henter den, hvis ikke vil du kunne bli ansvarlig for skader som oppstår. Tenk om noe skulle skje på veien hjem etter at du har kjøpt bilen!

Medlemsfordel

NAF Forsikring - unik bilforsikring til våre medlemmer!

Få tilbud

Delkasko

Ved delkasko får du ansvarsforsikring, men du får vanligvis dekket skader som skyldes brann, tyveri, glasskader og i tillegg veihjelp

Kaskoforsikring

Kaskoforsikring dekker skader på egen bil og er en frivillig ordning. Nyere biler bør ha en slik forsikring. Når bilen blir eldre og har en mindre verdi kan det bli en vurderingssak om man skal ha en hel eller delvis kaskodekning. 

Vær klar over at bilreparasjoner fort er kostbart og det nok er mest naturlig å droppe kasko hvis du er i stand til å kjøpe en tilsvarende bil dersom noe skjer. 

Superforsikring eller «kasko pluss»

Ved slike forsikringer får du kaskodekning, men i tillegg  dekker forsikringen som hovedregel også motorskader og leiebil i hele reparasjonsperioden.

Her kan du lese mer om NAF Forsikring.