Når det gjelder krav mot eget selskap, vil det være forsikringsavtalen som setter rammene for et erstatningsoppgjør. Hvis du lurer på hva som dekkes, vil dette fremgå av forsikringsvilkårene.

Fratrekk for egenandel

Det er vanlig at det gjøres fratrekk for en avtalt egenandel. Videre vil utbetaling under kaskoforsikringen ofte medføre et bonustap. Brann, tyveri, glass og redning vil imidlertid vanligvis ikke ha noe å si for bonusen.

Sjekk avtalen din!

Vi anbefaler at du sjekker din forsikringsavtale og vilkår for mer opplysninger om hva som dekkes.

Her kan du lese mer om NAF Forsikring.