Har du ikke registreringsnummeret på bilen tilgjengelig?