Dette kan utføres uavhengig av om den opprinnelige kontrollen er gjort hos NAF eller andre kontrollinnstanser.