Biler som har en tillatt totalvekt under 3500 kilo, altså de aller fleste personbiler og varebiler som kan kjøres med vanlig førerkort klasse B, skal kontrolleres første gang det fjerde kalenderåret bilen ble registrert.

Når bilen har vært på EU-kontroll for første gang, fire år etter førstegangsregistrering, skal den kontrolleres hvert annet år. Er bilen registrert i partallsår, kontrolleres den i partallsår. Er bilen registrert i oddetallsår, skal den kontrolleres i oddetallsår.

Når må bilen til EU-kontroll?

Kontrollmåneden bestemmes av siste siffer på bilskiltet

Nummerskiltets siste siffer sammenfaller med måneden på året bilen skal kontrolleres. Har du 5 som siste tall, skal bilen på EU-kontroll i mai. Unntaket er 0 og 7. Nummerskilt med 0 som siste siffer skal kontrolleres i oktober, og 7 i november.

  • skilt med 1 som siste siffer framstilles i januar
  • skilt med 2 som siste siffer framstilles i februar
  • skilt med 3 som siste siffer framstilles i mars
  • skilt med 4 som siste siffer framstilles i april
  • skilt med 5 som siste siffer framstilles i mai
  • skilt med 6 som siste siffer framstilles i juni
  • skilt med 7 som siste siffer framstilles i november
  • skilt med 8 som siste siffer framstilles i august
  • skilt med 9 som siste siffer framstilles i september
  • skilt med 0 som siste siffer framstilles i oktober

Finn ut av vognkortet når det er frist på bilen din

Kjøretøy registrert for 10 personer eller flere, samt taxier og ambulanser skal på EU-kontroll tidligst 12 måneder etter førstegangsregistrering. Deretter er kontrollen årlig, med samme prinsipp for siste siffer i nummerskiltet.

Også kjøretøy og tilhengere med tillatt totalvekt over 3500 kilo skal kontrolleres hvert år. Husk at årlig kontroll også gjelder «tung personbil». Det er altså ikke antall seter som sier noe om EU-kontroll hvert år eller annethvert år, men tillatt totalvekt. Endel amerikanske SUVer og vans, opprinnelig registrert som det man populært kalte lett lastebil, har gjerne revet «lastebilveggen» bak setene og satt tilbake de originale seteradene, og er dermed registrert som personbil. Noen er registrert ned til personbil under 3500 og trenger kun kontroll annethvert år, mens andre fortsatt er for tunge for nedregistrering, og blir «tung personbil» med kontroll hvert år. Sjekk vognkortet ditt for å finne ut når det er EU-kontroll frist! 

EU-kontroll er ingen kvalitetssjekk av bilen

Kontrollen er ingen kvalitetssjekk av bilen, men skal avdekke om kjøretøyet tilfredsstiller et minstekrav til sikkerhet og miljø for å kjøre på veien. Kontrollpunktene omfatter blant annet sikt, bremser, lys, støy og avgasser.

De minste feilene får du rette selv uten ny etterkontroll. Er feilene større, vil kontrollinstansen ikke godkjenne kjøretøyet, og varsler Statens vegvesen om dette. Da må manglene utbedres og kjøretøyet vises på nytt.

Merk at du ikke får utsatt eller ny frist for en eventuell etterkontroll. Kjøretøyet må være kontrollert innen fristen, uansett.

Klipper skiltene ved manglende EU-kontroll

Hvis bilen ikke er godkjent, vil det ligge en såkalt begjæring i Motorvognregisteret. Ved en kontroll kan kontrollmyndighetene, slik som politi, vegvesenet eller tollvesenet, klippe skiltene av bilen.

Du kan ta EU-kontroll fire måneder før

Du er selv ansvarlig for å overholde EU-kontroll fristen. I utgangspunktet er det ingen som varsler deg om kontrollen på forhånd.
Det finnes imidlertid flere varslingstjenester for EU-kontroll. Bestill varsling i feltet over og få beskjed 1 og 3 måneder før EU-kontroll fristen for bilen din.
Et smart tips: Du kan kontrollere kjøretøyet fire måneder før selve kontrollmåneden. 

EU-kontroll som salgsargument

Det er viktig at bilen er godkjent og trafikksikker, og dermed kontrollert. Men EU-kontroll er ingen kvalitetskontroll. Bilen kan ha store feil og være i nokså dårlig stand før den får kjøreforbud. Skal du ha en skikkelig tilstandsrapport bør du investere i en NAF-test av bilen, enten du skal selge eller kjøpe bil. EU-kontrollen er intet salgsargument, men en selvfølge.