Du vil ikke merke mye til endringen, kanskje bortsett fra at kontrollen blir en god del dyrere.

Det er ikke mer enn et par år siden EU innførte nye og strengere regler for EU-kontrollen – eller Periodisk kjøretøykontroll (PKK) som den egentlig heter. Antall sjekkpunkter ble utvidet fra  85 til rundt 150, med tilsvarende økt tidsforbruk og en prisøkning fra rundt 500 til 1000 kroner.

Kontrollørene må på kurs

Det som nå skjer er at personellet som gjennomfører kontrollene må igjennom egne kurs med teori og praksis. Til sammen er det ni timer teori og 14 timer praktisk opplæring. Det er EU som krever dette og Vegdirektoratet som har ansvaret for å påse at kursene gjennomføres innen 20. mai 2021.

Skal sikre like rutiner

– Målet er at EU-kontrollene skal gjennomføres på en mer profesjonell måte, sikre like rutiner hos alle verksteder og NAF-sentre, slik at bilene tilfredsstiller de sikkerhetsmessige og miljømessige kravene som er satt. Du som bileiere kommer ikke til å merke mye til de nye reglene, bortsett fra at prisen på kontrollen kommer til å øke ytterligere. Å gjennomføre det påkrevde kurset vil koste rundt 10.000 kroner per person. I tillegg kommer bortfall av arbeidsinntekt for de som dem som er borte på kurset.  

Kan bli kritisk for små verksteder

Aktører i bransjen har antydet at prisen for en EU-kontroll kan komme til å doble seg i forhold til dagens pris, sier Jarl Tyldum, som er ansvarlig for kjøretøykontrollen hos NAF.

– For oss i NAF, som er en av de store, profesjonelle aktørene og gjennomfører rundt 100.000 EU-kontroller i året, går nok dette greit. For små verksteder kan kostnaden bli så stor at de kutter ut EU-kontrollene, sier Tyldum.