Når skal bilen min på EU-kontroll?

Biler med tillatt totalvekt under 3500 kilo:

 • Kontrolleres første gang det fjerde kalenderåret bilen ble registrert første gang.
 • Når bilen har vært på EU-kontroll for første gang, fire år etter førstegangsregistrering, skal den kontrolleres hvert annet år.
 • Dato for førstegangsregistrering finner du i bilens vognkort.
 • Er bilen registrert i partallsår, kontrolleres den i partallsår. Er bilen registrert i oddetallsår, skal den kontrolleres i oddetallsår.

Biler med tillatt totalvekt over 3500 kilo, samt taxier og ambulanser:

 • Skal på EU-kontroll tidligst 12 måneder etter førstegangsregistrering.
 • Deretter er kontrollen årlig, med samme prinsipp for siste siffer i nummerskiltet.

Hvordan finner jeg ut hvilken måned bilen skal kontrolleres?

 • Nummerskiltets siste siffer sammenfaller med måneden på året bilen skal kontrolleres.
 • Har du 5 som siste tall, skal bilen på EU-kontroll i mai. 
 • Unntaket er 0 og 7. Nummerskilt med 0 som siste siffer skal kontrolleres i oktober, og 7 i november.

Hva hvis bilen min har en tillatt totalvekt over 3500 kilo?
Også tyngre kjøretøyer skal på EU-kontroll tidligst 12 måneder etter førstegangsregistrering. Deretter er kontrollen årlig, med samme prinsipp for siste siffer i nummerskiltet.

Hva kontrolleres på EU-kontrollen?
Kontrollens hovedformål er trafikksikkerhet og miljø.

 • Lys, dekk, bremser og annet vesentlig for sikkerheten.
 • Avgasser, altså eksos og forurensing. Kravene til en gammel bil er annerledes enn for en ny bil.

Hva skjer hvis jeg kjører med en bil som ikke er godkjent?
Hvis bilen ikke er forevist og godkjent innen fristen, vil Statens vegvesen sende purring med ny frist ut påfølgende måned. Hvis ikke denne fristen overholdes vil bilen bli begjært avskiltet.

Hvem varsler meg om EU-kontrollen?

Når skal bilen til EU-kontroll?

Ingen. Du må selv huske når bilen skal på kontroll. Men det finnes varslingstjenester. NAF har imidlertid en gratis varslingstjeneste som sender deg sms i god tid.

Kan jeg ta EU-kontroll før kontrollmåneden?
Ja, du kan kontrollere bilen inntil fire måneder før fristen. Skal du ha bilen på service, er det smart å ta kontrollen i samme slengen.

Hva koster EU-kontroll?
Myndighetene har bestemt at alle kjøretøyer skal kontrolleres jevnlig, men jobben er satt bort til godkjente verksteder og NAF testestasjoner. Kontrollorganene kan ta den prisen de vil.

Hva er forskjellen på periodisk kjøretøykontroll og EU-kontroll?
Det er ingen forskjell. Periodisk kjøretøykontroll (PKK) er den teknisk riktige betegnelsen. EU-kontroll er det dagligdagse begrepet som selv Statens vegvesen nå opererer med.

Kan jeg kontrollere bilen min i utlandet?
Nei. Årsaken er ifølge Statens vegvesen at man mangler oversikt over godkjente kontrollorganer og kontrollomfanget i utlandet.

Må jeg ha med både vinter- og sommerhjul til kontrollen?
Nei. Det holder med hjulsettet som sitter på bilen den aktuelle kontrollmåneden.

Er EU-kontroll viktig når jeg skal kjøpe bruktbil?
Det er viktig at bilen er EU-godkjent. Men kontrollen er ingen garanti for at bilen er et godt kjøp. Det eneste EU-kontrollen forteller er at kjøretøyet tilfredsstiller et minstekrav til trafikksikkerhet og miljø.