For å kunne søke om utsettelse av kontrollen er dette mulig ifølge Forskrift om periodisk kontroll av kjøretøy. Du må imidlertid ha en god forklaring for å få en slik utsettelse. Statens vegvesen gir noen eksempler på slike spesielle grunner og presiserer at listen ikke er uttømmende:

 • eier er alvorlig syk eller den som disponerer kjøretøyet på hans vegne, er alvorlig syk
 • det har oppstått alvorlig sykdom i eiers nærmeste familie slik at eier må reise bort
 • eier har langvarig utenlandsopphold som følge av jobb eller studier
 • kjøretøyet er utenfor landets grenser i det aktuelle tidsrom

Det gjøres oppmerksom på at hver søknad vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle. Selv om det er spesielle grunner i utgangspunktet som er oppfylt, skal det normalt sett ikke gis utsatt frist dersom søknaden først fremmes etter at kjøretøyet er begjært avskiltet. 
Eksempler på tilfeller som alene ikke er en spesiell grunn, er:

 • Pågående reparasjoner på vedkommende kjøretøy
 • Venting på reservedeler
 • Dårlig økonomi hos eier
 • Venting på ledig time hos kontrollorgan
 • Eierskifte

Permanent endring av kontrollmåned

Det er også mulig å søke om permanent endring av kontrollmåned for kjøretøy når det er spesielle grunner. Eksempler på dette er:

 • Veterankjøretøy som har en av vintermånedene som kontrollmåned. Slike kjøretøy er ofte ”sommerbiler” og dermed ikke utrustet til å benyttes vinterstid. I slike tilfeller kan det gis endret frist til nærmeste sommermåned.
 • Kjøretøy som har en av vintermånedene som kontrollmåned, men hvor eier av kjøretøyet er permanent bosatt i utlandet i denne perioden av året.
 • En og samme eier har bil og henger med forskjellig kontrollmåned. Kontrollfristen kan i slike tilfeller endres slik at begge kjøretøyene får samme kontrollmåned forutsatt at kontrollmåneden fremskyndes for det kjøretøyet som har den seneste kontrollmåneden. Dersom endring av kontrollmåned kan gjøres ved at en eier kan benytte adgangen til å fremstille kjøretøyet for kontroll inntil 4 måneder før kontrollmåneden, jf bestemmelsen i § 3 annet ledd, skal ikke det ikke gis endret kontrollmåned.

Merk at man ikke får endret kontrollmåned hvis eier har mulighet til å levere bilen til EU-kontroll inntil fire måneder før fristen.

Når skal bilen til EU-kontroll?