Ved en kontroll vil kontrollmyndighetene, slik som politi, vegvesenet eller tollvesenet avskilte bilen der og da.

Det er siden februar 2019 ikke lenger mulig å søke om utsettelse av kontrollen. Du vil heller ikke motta varsel om at bilen er begjært avskiltet av myndighetene. Ansvaret hviler på deg som bileier.
Vær spesielt oppmerksom på at dersom bilen ikke blir godkjent må bilen bli godkjent innen det som kommer først av opprinnelig frist eller senest 2 måneder etter første EU-kontroll.

NAF forsøker å gi beskjed til alle medlemmer om når fristen er og du kan selv finne denne i søkefeltet nedenfor.

Når skal bilen til EU-kontroll?