Om tjenesten

  • NAFs varslingstjeneste tilbyr gratis varsling om forestående EU-kontroll for norskregistrerte biler. Det tas forbehold om at enkelte kjøretøy ikke dekkes av tjenesten.
  • Brukeren får påminnelse om kontrollfristen på e-post og/eller sms. Den første påminnelsen sendes ca 3 måneder før kontrollfristen på bilen din. Det sendes også påminnelse når det gjenstår 4 og 2 uker før fristen går ut. Det sendes ikke varsel dersom bilen er registrert med godkjent EU-kontroll hos Statens vegvesen.
  • Det er ingen forpliktelse til å bruke NAF til EU-kontrollen.
  • NAF-senterne tilbyr EU-kontroll de de fleste biler under 3500 kg. Det tas forbehold om at NAF ikke kan utføre EU-kontroll for alle kjøretøy som er registrert i varslingstjenesten.

Brukerens ansvar

  • Brukeren administrerer varslingstjenesten på «min side».
  • Brukeren velger selv hvilke varsler som sendes og om de skal sendes på e-post og/ eller sms.

Bileiers ansvar

  • Bileier plikter å få kjøretøyet godkjent innen kontrollfristen uavhengig av varslingstjenesten. NAF tar forbehold om feil med varslingstjenesten og er ikke ansvarlig for at kjøretøyet er kontrollert og godkjent innen kontrollfristen.

Personopplysninger

  • Informasjonen som gis benyttes kun i forbindelse med varslingstjenesten og deles ikke med tredjepart.
  • Du samtykker at NAF kan behandle og oppbevare opplysninger om deg og registrerte kjøretøy.
  • NAF er ansvarlig for behandling og oppbevaring av opplysningene i samsvar med norsk personvernlovgiving.