Garantiutløpstesten gir deg som bileier god dokumentasjon på kjøretøyets tekniske tilstand. På denne måten kan du være trygg på at bilen er grundig sjekket før garantien går ut og at du får alt du har krav på. Dokumentasjon fra testen kan du bruke i et eventuell garanti eller et reklamasjonskrav overfor tidligere eier/selger.

Hva får du ved å ta en Garantiutløpstest?

  • Ta Garantiutløpstest før garantien utløper, så har du god og uavhengig dokumentasjon på kjøretøyets teknisk tilstand som kan avdekke forhold som dekkes av garantien din.
  • Dokumentasjonen du mottar er en tilstandsrapport, basert på tekniske vurderinger iht. definerte kontrollpunkter. Dette er viktig dokumentasjon som vedlegges ved et eventuelt reklamasjonskrav eller fremvises ved f.eks. siste service før garantien utløper.
  • NAF gir deg generell rådgivning og rettledning i forhold til garanti/reklamasjon. Kjøper av testen må selv vurdere tilstandsrapport iht. lovverk og garantivilkår.
  • Penger spart, er penger tjent

NAF er din uavhengige partner, som kan gi deg dokumentasjon på bilens tilstand. Vi leverer på nøytralt grunnlag for både medlemmer og alle andre.

Viktig!
Husk å vaske bilen før testen slik at vi får undersøkt bilen utvendig