Internasjonalt førerkort utstedes med 1 og 3 års gyldighet. Hvilket førerkort som er påkrevd/anbefalt varierer avhengig av hvilket land du skal reise til.

Priser:
NAF Medlem: 175,-
Ikke medlem: 275,-

Porto er inkludert i prisen. Et fakturagebyr (kr 50)  kommer i tillegg. 

Skriv ut bestillingsskjema og legg ved dokumentasjon for hver søker:

Dersom ditt førerkort er avhengig av legeattest må attestert kopi legges ved.

Søknaden sendes til:
NAF Butikk
Postboks 6682, Etterstad
0609 OSLO.
Merk konvolutten «Internasjonalt førerkort».

Du må beregne en behandlingstid på 8-10 virkedager.

Dersom du skal bestille til kun en eller to personer: trykk her.